Vrouwen in de vuurlijn: actie tegen besparingsmaatregelen

Vrouwen in de vuurlijn

Op 4 juni komen de Ladies in Red op straat om te protesteren tegen de federale besparingsmaatregelen die vrouwen hard treffen. Ook zij-kant doet mee met deze ABVV-actie ‘Vrouwen in de vuurlijn’ en wijst op de loonkloof v/m, die door de huidige afbraakpolitiek alleen maar groter wordt.

Tijdens de nationale vrouwendag op 11 november presenteerden de Ladies in Red (ABVV, FOS, VIVA-SVV, zij-kant) het regeringsmenu ‘Het gepluimd kieken’. Deze vrouwendag stond in het teken van armoede. Toen was al duidelijk dat de nieuwe regeringen de miljarden die ze wilden besparen vooral gingen zoeken bij werkenden en uitkeringsgerechtigden. In mei berekende de Gezinsbond wat gezinnen verliezen door de besparingen. Zo kost de Vlaamse afroming van de kinderbijslag gezinnen al snel 330 euro extra per jaar (bij een eerste kind) tot 730 extra per jaar (bij de volgende kinderen). Door de duurdere kinderopvang verlies je in Vlaanderen 500 euro per kind per jaar en voor elk kind dat naar het hoger onderwijs gaat, betaal je 270 euro extra door het duurdere inschrijvingsgeld. En dan is er nog de geplande afschaffing van gratis water en elektriciteit (meerkost van 50 euro per gezinslid per jaar), een verdubbeling van de Vlaamse verplichte zorgverzekering…

Equal Pay Day

Het federale regeerakkoord volgt dezelfde afbraakpolitiek en blijkt bovendien over de hele lijn vrouwonvriendelijk. De besparingen dreigen immers de loonkloof tussen vrouwen en mannen te vergroten. Deze bedraagt in ons land 20 procent (gebaseerd op de gemiddelde brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen in 2012), en verkleinde reeds met acht procentpunten sinds de oudste cijfers over de loonkloof (1999). Die verkleining is er mede gekomen dankzij de Equal Pay Day-campagnes van zij-kant en ABVV. Dit jaar focusten we op de grootste oorzaak van de loonkloof: het hoge aandeel deeltijds werkende vrouwen. In 2011 werkte 45,9 procent van de vrouwelijke loontrekkenden in de privésector deeltijds, tegenover slechts 10,3 procent van de mannelijke. Meer dan vier op de vijf deeltijdwerkers zijn vrouw (Loonkloofrapport, IGVM). Deze ongelijkheid, in betaalde arbeidstijd en dus ook in loon, wordt door de huidige regering niet verholpen. Integendeel.

Onvrijwillig deeltijds werk

In het huidige besparingsklimaat wordt gesnoeid in voltijdse jobs. Werknemers moeten zich flexibel opstellen en komen vaak onvrijwillig in deeltijdse jobs terecht. Dit gebeurt vooral in sectoren en beroepen waar vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn, denk maar aan verkopers of huishoudelijke hulpen. Mensen die onvrijwillig deeltijdse jobs uitoefenen, krijgen een toeslag van de RVA. Deze inkomensgarantieuitkering (IGU) zal echter in 2017 gehalveerd worden. Dat betekent concreet dat 40.000 werknemers, voornamelijk vrouwen, in zware financiële problemen terecht zullen komen. Vrouwen zullen bovendien ook zwaarder dan mannen getroffen worden door de indexsprong, aangezien ze nu al minder verdienen.

Pensioenkloof

Een lager loon en een deeltijdse of onderbroken loopbaan leiden ook tot een lager pensioen. In 2012 ligt een vrouwenpensioen in België 31 procent lager dan een mannenpensioen. De regering Michel I verhoogt de wettelijke pensioenleeftijd nu naar 67 jaar. Vervroegd met pensioen gaan kan pas vanaf 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen in België slechts 34 jaar is en het minimumpensioenbedrag berekend wordt op 45 jaar, dan drijft de regering al deze vrouwen richting armoede. In plaats van de pensioenen in de privésector af te stemmen op de pensioenen in de openbare sector, zullen bovendien alle pensioenen verlagen.

In SWT of brugpensioen stappen wordt daarnaast onmogelijk gemaakt en de leeftijd voor landingsbanen wordt opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Om in aanmerking te komen voor het overlevingspensioen moet je minstens 55 jaar zijn van 2030 (in plaats van 50).

Zorgtaken

De hoofdreden voor het hoge aandeel deeltijds werk bij vrouwen is de ongelijke verdeling van zorgtaken, waarbij vrouwen vaker dan mannen niet-betaald werk opnemen. Deze zorgarbeid wordt niet gewaardeerd, noch maatschappelijk noch financieel. De regering zou kunnen ijveren voor een valorisatie van deze zorgtaken, en zo streven naar meer gendergelijkheid, maar ze kiest er juist voor om bestaande steunmaatregelen nog verder af te bouwen. Zo krijg je geen uitkering meer voor de periode die je neemt voor tijdskrediet zonder motief, deze wordt evenmin meegeteld (gelijkgesteld) voor je pensioen. De gelijkstelling van andere ‘niet-actieve’ periodes (werkloosheid, tijdskrediet, werkverwijdering als gevolg van zwangerschap, borstvoedingspauzes, vaderschapsrust en meemoederschapsrust……) dreigt eveneens afgeschaft te worden.

Affiche vrouwenactie 4 juniVrouwen in de vuurlijn

De Ladies in Red sluiten zich aan bij de ABVV-actie ‘Vrouwen in de vuurlijn’ om te protesteren tegen de afbraakpolitiek van de regering Michel I. Voltijds werk moet gevaloriseerd worden, en de strijd moet aangebonden worden met verplicht deeltijds werk. Daarnaast heeft iedereen recht op een waardig pensioen. Nu geraken acht op de tien vrouwen (tegenover vier op de tien mannen) niet aan een loopbaan van 44 jaar.

Gelijke kansen

We vragen ook om de oorzaken van de loon- en pensioenkloof aan te pakken in plaats van deze discriminaties te vergroten. De regering kan een evenwichtige verdeling van de zorgtaken mogelijk maken door in te zetten op meer toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare opvanginfrastructuur voor kinderen, ouderen en zieke familieleden. Ook het vaderschapsverlof moet uitgebreid worden en de opname ervan (deels) verplicht. Alleen zo hebben vrouwen en mannen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, en wordt ook de zorgtijd thuis beter verdeeld. Gelijkgestelde periodes moeten behouden en versterkt worden.

Solidair alternatief

Tot slot ijverden zij-kant en ABVV reeds bij de Equal Pay Day-campagne voor een collectieve arbeidsduurvermindering, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen om het werk te herverdelen. Dit is het solidair alternatief: een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, waardig werk voor iedereen, gelijkheid v/m, een beter evenwicht werk/privéleven, volledige opbouw van individuele rechten voor mannen én vrouwen, een sterke federale sociale zekerheid.

Voer mee actie!

Wil je mee actievoeren? Afspraak op 4 juni om 10.30u aan het standbeeld van Gabrielle Petit, op het Sint-Jansplein in Brussel. Einde van de manifestatie is voorzien rond 14u aan de financietoren (Kruidtuin).

 

Geplaatst in Nieuws, slider en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.