Degradatie na zwangerschapsrust is discriminatie

Een vrouw die terugkeert uit zwangerschapsverlof, heeft het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar haar baan of naar een gelijkwaardige functie terug te keren. Wanneer ze een andere functie krijgt die niet gelijkwaardig is, is er een vermoeden van geslachtsdiscriminatie. Dat oordeelt de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel naar aanleiding van een rechtszaak waarin […]

‘Mama blijft aan boord’ sensibiliseert over zwangerschapsdiscriminatie

Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters kreeg te maken met directe […]

Meer klachten bij het Instituut, vooral over discriminatie op het werk

Het aantal klachten over genderdiscriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen steeg in 2016 met de helft. De meeste meldingen gaan over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie op het werk. “Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor  de […]

Opinie: Een slimme meid is mee met haar tijd

Vlaamse vrouwen krijgen steeds later kinderen, aldus een nieuw rapport van Kind en Gezin. En daar duikt de ‘Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’-slogan weer op, inclusief belerende vinger. Maar in plaats van de schuld bij de vrouwen te leggen, mag de maatschappij de hand ook wel eens in eigen boezem steken. In 2015 […]

Opinie: ‘Zwanger in Europa? Helaas de Commissie behandelt je als administratieve rompslomp’

‘De economische crisis heeft een grote impact gehad op vrouwen in de EU, omdat ze vaker dan mannen werken in overheidsdiensten waarin zwaar besnoeid werd. Dat Europese lidstaten en de Commissie hun rechten bij een zwangerschap niet willen versterken, vergroot de kloof tussen mannen en vrouwen nog meer’, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A). Al […]

Iers klooster een les voor de toekomst

800 babylichaampjes. Een sensationeel getal dat veel verontwaardiging oproept. Ze werden in de septische put van een Iers klooster teruggevonden. Ongehuwde moeders bevielen er tussen 1925 en 1961 en moesten er hun baby’s achterlaten. Sterke, gezonde baby’s werden door rijke, kinderloze echtparen geadopteerd. De zwaksten aan hun lot overgelaten. Het verhaal roept veel verontwaardiging op, […]

Tienerouderschappen: een dalende trend

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten maakte afgelopen week cijfers bekend over het aantal tienerouderschappen (15-19 jaar) in onze regio, net als de resultaten van een studie naar de beeldvorming van tienerouders in de media. zij-kant sluit zich aan bij de mening van de minister dat een correct beeld op tienerouderschappen cruciaal is in de […]

zij-kant presenteert ‘Little Black Spiders’

België 1978. Er is een plek die wordt verzwegen. Een zolder in een ziekenhuis waar zwangere tienermeisjes in het geheim hun bevalling afwachten. Katja, Roxy, en een stel andere levenslustige meisjes zijn te jong voor de liefde en al bijna moeder. Sommigen willen deze misstap zo snel mogelijk achter zich laten, maar Katja, die zelf […]