Meer klachten over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de¬† meldingen die het ontving in 2017 en constateerde dat het totaal aantal meldingen een grote stijging kende (+ 34% ten opzichte van 2016). Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor. Zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie In 2017 had meer […]

Zwangerschap is nooit een reden voor ontslag

Een werkgever werd veroordeeld omdat deze een vrouw had ontslagen na zwangerschapscomplicaties. De¬†apothekersassistente was samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen naar de rechtbank getrokken. Volgens het Instituut wordt drie kwart van de zwangere vrouwen gediscrimineerd op de werkvloer. Een vrouw mag niet ontslagen worden ten gevolge van een zwangerschap, ook […]