Vroedvrouwen bieden alternatief voor dure bevallingen

In 2014 vroeg volksvertegenwoordiger Maya Detiège (sp.a) reeds aan de toenmalige minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx of ze bereid was om een regeling uit te werken om vroedvrouwen te versterken in hun eerstelijnsrol. Dit deed ze omdat in België de zwangerschap en bevalling bijna altijd begeleid worden door een gynaecoloog. Volgens Maya Detiège is dit […]