Economische ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verdwijnen slechts langzaam

De Wereldbank bestudeerde de afgelopen twee jaar de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt samen met hun globale juridische positie. Ze publiceerde de resultaten hiervan recent in ‘Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality’. Het positieve nieuws? De afgelopen 50 jaar kregen meer en meer vrouwen toegang tot publieke diensten […]

Wet om loonkloof aan te pakken in Staatsblad

Op 28 augustus 2012 verscheen de nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof eindelijk in het Staatsblad. Een mijlpaal voor zij-kant, dat met Equal Pay Day al sinds 2005 strijdt voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de Belgische arbeidsmarkt. Het nieuwe wetsvoorstel maakt van gelijk loon een prioriteit binnen Belgische bedrijven. De wet […]