Het aantal meldingen over discriminatie van vrouwen en mannen blijft stijgen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt opnieuw vast dat het totale aantal meldingen aanzienlijk is toegenomen in 2017 (+34% ten opzichte van 2016). Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, vooral tegen vrouwen. Het aantal meldingen van discriminatie omwille van zwangerschap of moederschap in een professionele context is […]

Meer klachten over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de  meldingen die het ontving in 2017 en constateerde dat het totaal aantal meldingen een grote stijging kende (+ 34% ten opzichte van 2016). Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor. Zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie In 2017 had meer […]

Meer klachten bij het Instituut, vooral over discriminatie op het werk

Het aantal klachten over genderdiscriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen steeg in 2016 met de helft. De meeste meldingen gaan over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie op het werk. “Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor  de […]

Steeds meer vrouwen werken, vooral deeltijds

Het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt is met 69% gestegen ten opzichte van 1986. Dat zeggen nieuwe cijfers van de FOD Economie. Goed nieuws dus, al blijkt dat deze werkende vrouwen vooral in deeltijdse jobs terechtkomen: 45% van de loontrekkende vrouwen heeft een parttime job, ten opzichte van 9% van de mannen. Huisvrouwen zijn een […]

Werkbaar werk: doet u de job van uw leven?

“Doet u de job van uw leven?” Veel kans dat u de voorbije week een mail zag binnenlopen met deze confronterende vraag. De Antwerp Management School, De Standaard, NWOW en Flanders Synergie peilen daarmee naar de werktevredenheid van de Vlaming. Werkbaar werk, een jaarlijks terugkerend thema in de Equal Pay Day-campagnes van zij-kant en ABVV, […]

Zorg dat gendergelijkheid op Europese agenda blijft staan

De Europese Commissie stelde afgelopen maand haar rapport over de vooruitgang van de gendergelijkheid binnen de EU in 2013 voor. Dit rapport schetst de evolutie binnen de zes prioriteiten uit haar ‘Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 2010-15’. zij-kant voert al jaren campagne rond een aantal van die punten, zoals gelijke economische onafhankelijkheid, gelijk […]

Modelondernemingen stimuleren gelijkheid v/m

Sinds 2006 verzamelt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen goede praktijken binnen bedrijven die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen. Deze databank werd vandaag vernieuwd met recente voorbeelden. Vrouwen hebben nog een aardige weg op de arbeidsmarkt af te leggen vooraleer we van gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen spreken. Ze […]

Vrouwelijk bedrijf, duurzaam bedrijf?

Hecht jij belang aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de werkvloer? Geloof je dat elk talent in onze maatschappij haar/zijn plaats heeft in jouw organisatie? Neem dan deel aan het JUMP forum op 1 april. Op het programma staan een aantal debatten over de rol van gendergelijkheid binnen het bedrijfsleven. Marc Timmerman (Axiom […]

Economische ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verdwijnen slechts langzaam

De Wereldbank bestudeerde de afgelopen twee jaar de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt samen met hun globale juridische positie. Ze publiceerde de resultaten hiervan recent in ‘Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality’. Het positieve nieuws? De afgelopen 50 jaar kregen meer en meer vrouwen toegang tot publieke diensten […]

Armoede treft vrouwen vaker dan mannen

België telde in 2011 15,3 procent armen. Deze armoedecijfers zijn een schande voor ons welvarende land. zij-kant wil tijdens deze Internationale dag tegen armoede de vrouwen in armoede nog eens onder de aandacht brengen. Verontrustende cijfers Volgens de recente cijfers leeft 38,5% van de alleenstaande ouders in armoede. Laat dit nu net een groep zijn […]