70 jaar vrouwenstemrecht

Je stem uitbrengen tijdens verkiezingen. Voor jonge vrouwen lijkt het de normaalste zaak ter wereld, maar nog geen zeventig jaar geleden was het stemhokje in België een exclusieve mannenzaak. Op 26 juni 1949, precies zeventig jaar geleden, gingen vrouwen voor het eerst naar de stembus om een nieuw parlement te verkiezen. Het volwaardig vrouwenstemrecht werd […]

65 jaar vrouwenstemrecht

25 mei trekken we met z’n allen naar de stembus. Belgische vrouwen verwierven het recht om te stemmen erg laat, pas in 1948. Sindsdien nam het aantal vrouwelijke politici langzaamaan toe, al blijven we nog ver van een 50/50-evenwicht. Nochtans draagt een divers bestuur bij tot een evenwichtig beleid. Om de aandacht te vestigen op […]