Slechts 2 op de 10 federale topambtenaren zijn vrouwen

Slechts 2 op de 10 federale topambtenaren zijn vrouwen. Hierdoor is België een van de slechtste leerlingen in de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In 2017 telden de directiecomités van de federale overheidsdiensten (FOD’s) slechts 20% vrouwen. Op Europees niveau is dit […]

Beste regeringsonderhandelaars

Beste regeringsonderhandelaars, De verkiezingen zijn gepasseerd, de teerlingen zijn geworpen, de eerste prijzen uitgedeeld. De onderhandelingen beginnen. De politieke vrouwenbewegingen en de Vrouwenraad hebben een dringende eis voor jullie, onderhandelaars: zorg voor evenveel vrouwen als mannen  in de nieuwe Vlaamse, Brusselse én federale regering. En zorg voor een regering waarin vrouwonvriendelijke standpunten geen plaats hebben. […]

Evenveel mannen als vrouwen in volgende Europese Commissie

Op 26 mei verkiezen we naast een nieuw Vlaams en federaal parlement ook een nieuw Europees parlement. Gisteren werd de Europese campagne afgetrapt in Maastricht. De vijf aanvoerders van de Europese politieke partijen gingen voor het eerst met elkaar in debat. Over één ding waren ze het allemaal roerend eens: de volgende commissie dient uit […]

Brusselse schepencolleges bestaan binnenkort uit één derde vrouwen

In Brussel moet één op de drie schepenen na de verkiezingen een vrouw zijn. Dat zal het Brusselse parlement vandaag stemmen. De ordonnantie streeft echter naar een 50/50-verdeling, zoals ook zij-kant bepleit. Momenteel bepalen het Gemeente- en het Provinciedecreet en de Brusselse ordonnantie van 2005 reeds dat er evenveel vrouwen als mannen op de lijsten […]

Vlaanderen zendt vooral zijn zonen uit

Slechts een van de elf Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland is een vrouw. Onder de 57 posthoofden van Flanders Investment and Trade (F.I.T.) tellen we 13 vrouwen. België kende in 2010 net geen 10% vrouwelijke ambassadeurs en consul-generaals. Vlaanderen en België zenden vooral hun zonen uit. De dochters blijven (voorlopig) thuis. Dat blijkt uit cijfers […]