Het voorbeeld van de baas bepaalt hoeveel verlofdagen ouders opnemen

Vaders nemen nog steeds minder vaak hun ouderschapsverlof op dan vrouwen. Uit nieuw onderzoek van Nederlandse socioloog Leonie van Breeschoten blijkt nu dat de mate waarin ouderschapsverlof wordt opgenomen, sterk afhankelijk is van de bedrijfscultuur. Mannen nemen dit verlof vaker op wanneer de leidinggevende dat zelf ook gedaan heeft, of als er relatief meer vrouwen […]

Bijna 7 op de 10 vaders nemen geen ouderschapsverlof

We publiceerden de cijfers al eerder in ons Equal Pay Day-dossier: uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat er in 2017 maar liefst 69.260 ouders gebruik maakten van ouderschapsverlof. Een forse stijging tegenover 15 jaar geleden. Al zijn het vaker de moeders dan de vaders die hun ouderschapsverlof […]

Belgische werkende moeders leveren minste loon in

De loonkloof in België is nog steeds veel te groot, vandaar onze jaarlijkse Equal Pay Day-campagnes. Maar het is niet alleen slecht nieuws wat de klok slaat: volgens een Europees onderzoek is het elders erger gesteld, althans voor vrouwen met kinderen. In België leveren moeders het minste loon in, waardoor de ‘prijs voor moederschap’ in […]

Meer verløf voor vaders, ook moeders cøntent: de Scandinavische aanpak

Vaderschapsverlof uitbreiden is fair en noodzakelijk om mannen meer te betrekken bij zorgtaken. Maar dat mag niet ten koste gaan van het moederschapsverlof, zoals Gwendolyn Rutten voorstelt. zij-kant vraagt om de blik naar het noorden te richten. In Zweden bestaat er slechts één systeem: het ouderschapsverlof. Op te nemen vanaf de geboorte, met een deel exclusief […]

Hallo politici: breid het vaderschapsverlof uit!

Via ‘hallo politici’, een nieuw platform voor burgerparticipatie, vraagt zij-kant om het vaderschapsverlof uit te breiden en zo werk te maken van gendergelijkheid, op de arbeidsmarkt én thuis. Steun onze vraag, en zet zo extra druk op de beleidsmakers! Bijna een jaar na de verkiezingen van 25 mei lanceren drie organisaties ‘hallo politici’, een website […]

8 juni: Superpapadag

Zondag 8 juni is het niet zomaar Vaderdag. Het wordt Superpapadag! Met het initiatief ‘Superpapa’ wil VIVA-SVV vaders meer betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. De vrouwenbeweging merkt dat de overheid, media en familieleden zich bij de komst van een kind vooral tot de moeder richten. Vaders worden zo wat buitenspel gezet. Dit is […]

Ouderschapsverlof overtuigt steeds meer vaders

Steeds meer ouders doen een beroep op ouderschapsverlof, zo blijkt uit cijfers van de federale minister van Werk Monica de Coninck. Opvallend is de sterke stijging bij de vaders: waren in 2007 nog slechts 6.964 vaders in ouderschapsverlof, dan was die groep in 2011 al verdubbeld tot 14.454. Alles samen namen in 2011 meer dan […]