Psychosociale risico’s op het werk: geweld door derden. Studienamiddag ‘Hier trek ik de lijn’ 16 oktober

Op 16 oktober organiseren zij-kant en VIVA-SVV een studienamiddag over geweld op het werk door derden. Aanleiding is de nieuwe wet over psychosociale risico’s op het werk, die op initiatief van minister Monica De Coninck op 1 september 2014 werd ingevoerd. Met deze studiedag lanceren de  vrouwenorganisaties hun nieuwe campagne tegen geweld. Geweld op het […]

Studiedag ‘Vrouwen aan de Top’

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nodigt u graag uit voor de voorstelling van het geactualiseerde rapport ‘Vrouwen aan de Top’ op de gelijknamige studiedag op dinsdag 28 mei 2013. De dag begint met een persconferentie in aanwezigheid van Minister voor Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en de voorstelling van de cijfers. Het […]

Studiedag Gender en Seksuele diversiteit op school

Eén vijfde van de jongeren in Gent en Antwerpen steunen een traditionele rolverdeling, waarbij de vrouw instaat voor het huishouden en de man voor de kostwinning (Jong in Antwerpen en Gent, 2013, Acco) Hoor je het nog wel wanneer leerlingen naar anderen ‘homo’ of ‘mietje’ roepen? Halen jongens en meisjes evenveel ‘profijt’ uit ons onderwijs? […]