sp.a heeft het meest aantal vrouwelijke lijsttrekkers

sp.a heeft het meest aantal vrouwelijke lijsttrekkers. De partij heeft maar liefst acht vrouwen die de lijsten zullen aanvoeren bij de verkiezingen op 26 mei. De lijsttrekkers van de grootste partijen in Vlaanderen zijn voornamelijk mannen. De partijen N-VA en CD&V komen niet aan een derde vrouwelijke lijsttrekkers. De vooruitgang in de gendergelijkheid boven aan […]

Stem op 25 mei vrouw!

De ‘Moeder aller verkiezingen’ komt er op 25 mei aan. Betekent ze ook een stap vooruit voor vrouwelijke politici? Politica’s hebben op Europees, federaal en Vlaams niveau al een aardige weg afgelegd. Toch kennen we nog steeds geen evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek: 36% van de Europese parlementsleden is een vrouw; […]

Neem de handschoen op

FOS voert tot eind juni, i.s.m. het Vlaams ABVV, sp.a en de Socialistische Mutualiteiten, campagne met de slogan “Neem de handschoen op”. Ze breien daarmee een vervolg aan de succesvolle campagne “Veeg hun/onze problemen niet onder de mat”. Opnieuw worden de maatschappelijke waardering voor huishoudwerk(st)ers en hun werk onder de aandacht gebracht, net als de […]

Voor moeders en vrouwen

Naar aanleiding van het sp.a-project ‘Het Vlaanderen van morgen’ vroeg Sampol de mening van andere progressieve organisaties over de koers van de partij. Vera Claes en Inga Verhaert, nationaal secretaris en voorzitter van zij-kant, bekijken het nieuwe programma vanuit een vrouwelijk perspectief. zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, kijkt met meer dan grote belangstelling naar de manoeuvres […]

sp.a Zonnebeke tegen borstkanker

Op vrijdag 6 juli overhandigden de 12 sp.a-kandidates voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hun oude beha’s op het plein voor het Zonnebeekse gemeentehuis aan de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente. Een ludieke actie om zoveel mogelijk vrouwen tot een preventief borstonderzoek tegen kanker te motiveren. Ze schonken ook een cheque aan Kom op tegen Kanker. De dienst […]

Opinie: We kunnen niet allemaal Gisele heten

Inga Verhaert, voorzitster van zij-kant, schreef een opiniestuk voor sp.a over de loonkloof. Er is weer voetbalgekte in het land en we zullen het geweten hebben. Wij, die enkele simpele zielen die het spel niet adoreren. Ik reken mezelf daartoe. Niet per se simpel, maar zeker niet adorerend aangelegd. Toch niet wat voetbal betreft. Helaas, […]

Geef minister Magnette een stevige prik!

Veel te dure medicijnen. Verafgelegen of onderbemande gezondheidsdiensten. Gebrek aan drinkbaar water of degelijke huisvesting. Dat soort onrecht is een aanslag op de gezondheid en het leven van heel wat mensen. Nochtans is gezondheid een mensenrecht, wereldwijd. Gezondheid moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn. Met de nodige politieke wil valt dat te realiseren. Daar […]

Laat je inspireren: 101 ideeën voor lokale participatie

Kom op zaterdag 3 maart naar de sp.a-inspiratiedag voor lokale participatie, en leer van ervaringsdeskundigen hoe je de inwoners van je stad of gemeente kan betrekken bij het beleid. Aan de hand van concrete projecten, uitgewerkte acties en praktijkvoorbeelden tonen de sprekers dat participatie organiseren helemaal niet zo moeilijk is en dat participatie loont. Datum […]

Hoe vrouwvriendelijk is CD&V?

Dat de ‘V’ in CD&V niet voor ‘vrouw’ staat, is andermaal duidelijk geworden. Nadat voorzitter Wouter Beke koos voor een CD&V-mannenclub in de federale regering, maakte ook Vlaams Parlementslid Veli Yüksel gisteren een uitschuiver van formaat. Uit een onderzoek van Universiteit Antwerpen en K.U. Leuven naar de man-vrouw verhouding in de Vlaamse tv-journaals, bleek recent […]

Elk kind krijgt recht op kinderopvang

Vanmorgen keurde de Vlaamse Regering het decreet kinderopvang definitief goed.  De sp.a ministers in de Vlaamse Regering – Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Pascal Smet – hebben ervoor geijverd dat het recht op kinderopvang, alsook een groeipad voor de  uitbreiding van het kinderopvangaanbod, is opgenomen in het decreet. Binnen het beschikbare aanbod aan […]