Nieuwe Vlaamse regering: Hoeveel kansen voor Gelijke Kansen v/m?

Vlaanderen heeft een nieuwe regering. Ook in Brussel, Wallonië en in de Duitstalige Gemeenschap zijn de regeerakkoorden goedgekeurd en de nieuwe ministers ingezworen. Liesbeth Homans wordt de nieuwe Vlaamse minister van Gelijke Kansen, een bevoegdheid die ze cumuleert met een uitgebreid pakket andere beleidsdomeinen. Onder de 9 Vlaamse ministers tellen we 4 vrouwen, 3 ervan […]

Socio-culturele organisaties laten mensen schitteren

Socius, het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, houdt van 23 tot en met 29 september een derde Laat Mensen Schitteren-campagne. Met deze campagne zet het het werk van de verschillende sociaal-culturele volwassenenorganisaties in Vlaanderen en Brussel in de schijnwerpers. Tijdens de campagne zal een tv-spot op één getoond worden die mensen aanzet om de website […]

Sociaal-culturele bewegingen eindelijk erkend

Binnenkort krijgen de sociaal-culturele bewegingen een erkenning van de Vlaamse overheid. Die erkenning was een jarenlang strijdpunt voor de 31 bewegingen als zij-kant, FairFin, Vredesactie… Vorige week keurde de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat de erkenning mogelijk maakt dan eindelijk goed. De bewegingen krijgen zo meer toekomstzekerheid, omdat ze […]