Een stap terug voor het recht op abortus in de wereld !

Van 20 tot 22 juni verzamelden de ’groten’ van de wereld zich in Rio voor de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling met als titel Rio +20.  In hun slotverklaring hebben ze elke verwijzing naar “de reproductieve rechten van vrouwen” geschrapt. De Staten geven op die manier de boodschap dat ze aan de […]