Worden seksuele en reproductieve gezondheid Europees recht?

We staan er in België misschien niet meer bij stil, maar contraceptie, seksuele opvoeding en familieplanning zijn in Europa nog steeds geen evidentie. Meer zelfs, het toekennen van deze rechten op Europees niveau lokt hevige tegenreacties uit in het Europese Parlement. Op 22 oktober werd het rapport van Edite Estrela over seksuele en reproductieve rechten […]

Een stap terug voor het recht op abortus in de wereld !

Van 20 tot 22 juni verzamelden de ’groten’ van de wereld zich in Rio voor de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling met als titel Rio +20.  In hun slotverklaring hebben ze elke verwijzing naar “de reproductieve rechten van vrouwen” geschrapt. De Staten geven op die manier de boodschap dat ze aan de […]