verkiezingen-groter

Opinie: Vrouwen verkozen: we zijn er bijna (maar nog niet helemaal)

Je kan voor of tegen quota zijn, feit is dat ze werken. Dat heeft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bewezen. Ten overstaan van de verkiezingen in 2006 stijgt het aantal rechtstreeks verkozen vrouwen met 2%, van 34% naar 36%. Toegeven, dat is geen fenomenale sprong voorwaarts. Toch willen we niet de verongelijkte vrouwen zijn die […]

Stem Vrouw sticker

Nauwelijks één procent meer vrouwen verkozen: teleurstellend.

Ondanks de quotaregeling blijft het aantal vrouwelijke verkozen gemeenteraadsleden ondermaats, vindt zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging. Uit eigen berekeningen blijkt dat het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden met amper 1 % toeneemt, van 35% naar 36%. Acht gemeenten hebben minder dan 20 % verkozen vrouwen: Bever, Heuvelland, Hoeilaart, Steenokkerzeel, Nieuwerkerken, Voeren, Zele en Pepingen. In deze laatste gemeente […]

vrouwelijke experts

Eindelijk meer vrouwelijke experts op de VRT?

zij-kant kijkt uit naar het nieuwe Actieplan Diversiteit 2012-2013 van de VRT. De zender zal de komende jaren sterker inzetten op diversiteit binnen haar televisienetten. Waar de VRT vroeger vrijblijvend naar 33% vrouwen en 5% nieuwe Vlamingen op de buis streefde, lijkt het nu menens te worden. Bovenstaande doelstelling stond al in het Diversiteitsplan 2011-2012, […]

Viviane Reding tn

Lidstaten zien Europese quota voor vrouwen in raden van bestuur niet zitten

Begin september lanceerde Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding een voorstel dat beursgenoteerde bedrijven verplicht om minstens 40 procent vrouwen binnen hun raden van bestuur op te nemen. zij-kant juichte dit voorstel toen toe. Negen Europese lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en Malta, steunen het voorstel helaas niet. Zij schreven dit in een brief aan de […]

Europa wil ten minste veertig procent vrouwen in raden van bestuur

In België is de wet al een feit: overheids- en beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om 30 procent vrouwen in hun raden van bestuur op te nemen. Europa volgt nu het goede voorbeeld en gaat zelfs nog een stap verder. In de raden van bestuur van alle beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers of een […]

Opinie: Over quota en kwaliteit

Is het u ook opgevallen? Telkens als de quota discussies opleven vallen de woorden ‘kwaliteit’ en ‘deskundigheid’. Ook nu weer bij de regeringsbeslissing om vrouwen sneller te laten doorstromen tot de top van het federale ambtenarenkorps.  Vrouwen die via een extra impuls en positieve actie doorstromen naar hogere functies zouden dus per definitie ondeskundig zijn? […]

wetsvoorstel quota

Quota voor federale topambtenaren

De ministerraad besliste vandaag dat tegen 2013 een derde van de federale topambtenaren vrouw moet zijn. Die quota gelden dan voor zowel topmanagers als middenmanagement. Op dit moment is slechts 13% van de 114 benoemde topmanagers een vrouw. In het middenmanagement is dat het geval voor ongeveer 27% van de 1.820 ambtenaren. Dat willen staatssecretaris […]

Opiniestuk – Opgepast: hoongelach!

Een opiniestuk van zij-kant voorzitster Inga Verhaert op haar blog, naar aanleiding van de nieuwe quota-heisa: Gisteren las ik in de krant dat ze bij de N-VA tegen quota zijn. Geen nieuws. En ik las dat ze die quota beledigend vinden voor vrouwen. Opnieuw: geeuw. En ook: dat man en vrouw nu eenmaal anders zijn […]

Vrouwenquota zijn een feit

Er komen nu zeker quota voor vrouwen in Belgische ondernemingen. Na de Kamer keurde gisteren ook de Senaat het wetsvoorstel goed dat overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen verplicht om één derde van de zitjes in hun raden van bestuur te reserveren voor vrouwen. De stemming leverde 36 ja-stemmen van sp.a, Groen!, CD&V, Ecolo, PS en cdH […]