color-women-with-purses

Opinie: Leve de excuustruus

Het is zoals met het botten van de bomen en het vallen van de bladeren: om de zoveel tijd worden de quotawetten weer eens door de mangel gehaald. Telkens wanneer de quotadiscussies opleven vallen de woorden ‘kwaliteit’ en ‘deskundigheid’. Ook nu weer bij de vrouwelijke CEO’s, die hun licht laten schijnen over de vijf jaar […]

business-woman-1239417-640x1170

Quota werpen vruchten af

De quotawetgeving werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het percentage vrouwen in de bestuursraden van onderzochte beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij verdubbelde op zes jaar tijd: van 8,2% in 2008 naar 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014. Op 28 juli […]

The stairway to success (in toy style)

Quota voor raden van bestuur werken

Dankzij de vrouwenquota maken Belgische bedrijven werk van hun genderbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt. De meerderheid van de bestuurders is bovendien blij met de effecten van de quota. Een pluim op de hoed van de sp.a, die het wetsvoorstel eind 2010 indiende op initiatief van voormalig kamerlid Bruno Tuybens. zij-kant schaarde […]

regering michel_10okt2014

Dit is niet onze regering!

Slechts drie vrouwelijke ministers en één staatssecretaris in de nieuwe regering, dat is ronduit beschamend, vindt zij-kant. De legitimiteit van de nieuwe federale regering was al niet groot, maar nu de namen bekend zijn, blijkt dat met de helft van onze bevolking zelfs geen rekening is gehouden. Vrouwen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ongehoord en niet meer […]

vlaamse regering slider

Nieuwe Vlaamse regering: Hoeveel kansen voor Gelijke Kansen v/m?

Vlaanderen heeft een nieuwe regering. Ook in Brussel, Wallonië en in de Duitstalige Gemeenschap zijn de regeerakkoorden goedgekeurd en de nieuwe ministers ingezworen. Liesbeth Homans wordt de nieuwe Vlaamse minister van Gelijke Kansen, een bevoegdheid die ze cumuleert met een uitgebreid pakket andere beleidsdomeinen. Onder de 9 Vlaamse ministers tellen we 4 vrouwen, 3 ervan […]

zakenvrouw

Raden van bestuur evolueren uiterst langzaam

De klassieke grijsaard in maatpak maakt niet meteen plaats voor jonge en vrouwelijke bestuursleden in Belgische topbedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek door het HR-consultancy bedrijf Hay Group. België scoort met 12% vrouwen in de raden van bestuur zelfs ver onder het Europese gemiddelde van 21%. Hay Group onderzocht de samenstelling en verloning van de […]

manager1

Weinig steun voor vrouwelijke directeurs

Hoewel vier op tien Belgen denkt dat vrouwen bedrijven beter leiden dan mannen, geeft slechts een derde van hen de voorkeur aan een vrouwelijke baas. Dit is een van de vaststellingen die Randstad met zijn recente Workmonitor deed. België verschilt op dat vlak niet zo sterk van andere landen. We hebben een iets minder uitgesproken […]

"In today’s world, it is no longer acceptable to block women from achieving their potential. Think about it: women control 70 percent of global consumer spending."

Topvrouwen breken lans voor meer vrouwen in raden van bestuur

De afgelopen week verzamelde de top van het economische en politieke leven zich in het Zwitserse Davos voor het World Economic Forum. Dit was een ware hoogmis voor het zakenleven: nieuwe ideeën werden uitgewisseld en contracten onderhandeld. Een hoogmis waaraan vooral mannen deelnemen. Slechts 17% van de delegatieleden bestond uit vrouwen, ondanks het opgelegde quotum […]

zakenvrouw

Europees Parlement buigt zich over quota voor bedrijven

Zullen vrouwen binnenkort meer kansen krijgen om de Europese economie te sturen? Het voorstel van Europees Commissaris Viviane Reding dat Europese beursgenoteerde bedrijven zal verplichten minstens 40% vrouwen in hun raden van bestuur op te nemen, haalde midden november zijn eerste horde. De Europese Commissie keurde het toen, in afgezwakte vorm, goed. Nu krijgen zowel […]

besturen na 2017

Ontbijtseminarie ‘Besturen na 2017. Op zoek naar The Missing Link?’

Quota voor vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven, het blijft een actueel onderwerp, zowel op Europees als op Belgisch niveau. In België werd op 28 juli 2011 een wet goedgekeurd die beursgenoteerde ondernemingen verplicht om het aantal vrouwen in hun raad van bestuur uit te breiden tot minstens een derde tegen […]