Evenveel mannen als vrouwen in volgende Europese Commissie

Op 26 mei verkiezen we naast een nieuw Vlaams en federaal parlement ook een nieuw Europees parlement. Gisteren werd de Europese campagne afgetrapt in Maastricht. De vijf aanvoerders van de Europese politieke partijen gingen voor het eerst met elkaar in debat. Over één ding waren ze het allemaal roerend eens: de volgende commissie dient uit […]

‘Geweld, geen gezicht’ op PES-Conventie

Wie mee wil nadenken over een progressief Europa, is op 25 en 26 november welkom in Brussel voor de PES-Conventie. De Party of European Socialists (PES) haalt verschillende Europese socialistische kopstukken naar het Square Brussels Meeting Center voor twee boeiende dagen met politieke debatten, open discussiemomenten, interessante workshops, meeslepende films en andere culturele activiteiten. Een […]