Teken samen een ‘act of love’

In vele gezinnen blijft een van de partners (gedeeltelijk) thuis om voor de kinderen, een ander zorgbehoevend familielid en/of het huishouden te zorgen. Hierdoor verdient die partner niet alleen minder, zij/hij mist opleidings- en promotiekansen en bouwt minder socialezekerheidsrechten, zoals pensioen, op. Wanneer een koppel uit elkaar gaat, dreigt die partner met een financiële kater […]

Studiedag Gender en Seksuele diversiteit op school

Eén vijfde van de jongeren in Gent en Antwerpen steunen een traditionele rolverdeling, waarbij de vrouw instaat voor het huishouden en de man voor de kostwinning (Jong in Antwerpen en Gent, 2013, Acco) Hoor je het nog wel wanneer leerlingen naar anderen ‘homo’ of ‘mietje’ roepen? Halen jongens en meisjes evenveel ‘profijt’ uit ons onderwijs? […]

Maak de genderklik

Misschien heb je de advertentie al gezien in verschillende kranten en tijdschriften? Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet lanceert een nieuwe website rond gender op www.genderklik.be. Waarom is een meisjeswereld roze en die van een jongen blauw? Is God een man of een vrouw? Is de zorg voor het gezin de taak van vrouwen? […]

Elk kind krijgt recht op kinderopvang

Vanmorgen keurde de Vlaamse Regering het decreet kinderopvang definitief goed.  De sp.a ministers in de Vlaamse Regering – Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Pascal Smet – hebben ervoor geijverd dat het recht op kinderopvang, alsook een groeipad voor de  uitbreiding van het kinderopvangaanbod, is opgenomen in het decreet. Binnen het beschikbare aanbod aan […]