Onenigheid over dubbele naam? In alfabetische volgorde

Baby’s van wie de ouders het niet eens raken over de dubbele familienaam, kregen automatisch de naam van de vader. Daar komt nu verandering in: vanaf begin volgend jaar krijgt het kind bij onenigheid de dubbele familienaam volgens alfabet. zij-kant juicht deze genderneutrale maatregel toe. Tot voor kort waren enkel vaders in staat om hun […]

Keuze bij naamgeving eindelijk geregeld

Het is eindelijk een feit: ouders kunnen de familienaam van hun kinderen vrij kiezen. Het wetsontwerp dat eerder na een weinig fraaie discussie werd goedgekeurd in de Kamer, is op 24 april goedgekeurd in de Senaat, symbolisch tijdens de laatste vergadering van deze legislatuur en van de Senaat in de huidige vorm. De wet moet […]

Stap dichter bij vrije naamkeuze

De saga rond de naamgeving van kinderen binnen een gehuwd koppel bereikte afgelopen week een nieuw hoogtepunt (of moeten we eerder dieptepunt zeggen?). Nadat de Kamercommissie Justitie op 25 februari een akkoord bereikte over een volledig vrije naamkeuze, leek de stemming in de plenaire zitting van 20 maart nog slechts een formaliteit te zijn. Dit […]

Binnenkort vrije naamgeving kind

zij-kant pleit al een tijdje voor de vrije keuze bij de naamgeving van kinderen. Het huidige systeem, waarbij een kind van een gehuwd echtpaar steeds de naam van de man krijgt, vormt een juridische discriminatie ten opzichte van vrouwen. Het lijkt er op dat binnenkort een einde komt aan deze discriminatie. De Kamercommissie Justitie keurde […]

Opinie: In hemelsnaam

DS 22 juli Als het wetsontwerp over de naamgeving wordt goedgekeurd, zullen ook moeders in de toekomst hun naam kunnen doorgeven aan hun kinderen (DS 20 juli). Ook de dubbele naamgeving zal tot de mogelijkheden behoren. Het eerste wetsvoorstel van Luc Van den Bossche dateert al van 3 februari 1986. ‘Feminist’ Van den Bossche bepleitte […]

Einde van de discriminerende naamwetgeving

Na 25 jaar politiek getouwtrek lijkt het zover dat binnenkort ouders de achternaam van hun pasgeborene mogen kiezen: de naam van de vader, van de moeder of een combinatie van beide namen zoals in Spanje. Minister van Justitie Annemie Turtelboom neemt een initiatief dat komaf maakt met de eeuwenlange discriminatie op basis van geslacht. Ons land […]

Persbericht Campagne Happy Mother’s Name

Opdat moeders ook het recht krijgen om hun naam door te geven aan hun kinderen Vandaag draagt een kind verplicht de naam van de vader. Het Belgisch naamrecht dateert uit 1794. Onze politieke wereld doet er reeds 25 jaar over om de oubollige wet te actualiseren. De campagne Happy Mother’s Day dringt aan op een […]

De naam van mama of papa? Of van allebei?

Kinderen krijgen in België bij hun geboorte nog steeds de familienaam van de vader mee. Dat is niet alleen traditie, het is ook vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vraagt nu de aanpassing van die regel, om zo te komen tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. […]

Krijgen kinderen de familienaam van de moeder?

Kinderen van getrouwde of samenwonende ouders moeten voortaan de familienaam van de moeder kunnen krijgen. Dat stelt minister van Gelijke Kansen Joelle Milquet in haar beleidsnota. zij-kant pleit al jaren voor het wegwerken van deze discriminatie tegen vrouwen en is dus verheugd over deze intentie. We hopen dat er nu eindelijk werk van gemaakt wordt. […]