Vrouwenorganisaties vragen coherent genderbeleid

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei hebben zes vrouwenorganisaties zich verenigd achter een gezamenlijke eisenbundel. De Vrouwenraad, de Conseil des femmes francophones de Belgique, de Europese Vrouwenlobby, de Femmes Prévoyantes Socialistes, het Vrouwen Overleg Komitee en de Brusselse coördinatie van Wereldvrouwenmars pleiten daarin voor een nieuw, aangepast en eigentijds samenlevingsmodel. Een model […]

Vrouwenraad stelt prioriteiten voor

De Nederlandstalige Vrouwenraad stelt haar memorandum voor de verkiezingen van 2014 voor aan het grote publiek. Dit memorandum werd in samenwerking met de verschillende vrouwenbewegingen in Vlaanderen opgesteld. Het vertaalt dus de gezamenlijke prioriteiten van een breed veld aan organisaties die rond vrouwenrechten actief zijn. Uiteraard wordt in het memorandum veel aandacht besteed aan thema’s […]