Aantal vrouwelijke gedeputeerden gaat achteruit

De Belgische gemeenten en provincies bereiden zich niet alleen op een nieuw jaar, maar ook op een nieuwe bestuursperiode voor. De provinciale deputaties voor de periode 2013-2018 werden de afgelopen weken geïnstalleerd. zij-kant stelt vast dat het percentage vrouwelijke gedeputeerden daalt, ondanks de toename van het aantal vrouwen in de provincieraden. Dit maakt ons zeer […]

Laat je inspireren: 101 ideeën voor lokale participatie

Kom op zaterdag 3 maart naar de sp.a-inspiratiedag voor lokale participatie, en leer van ervaringsdeskundigen hoe je de inwoners van je stad of gemeente kan betrekken bij het beleid. Aan de hand van concrete projecten, uitgewerkte acties en praktijkvoorbeelden tonen de sprekers dat participatie organiseren helemaal niet zo moeilijk is en dat participatie loont. Datum […]