Doe mee aan de bevraging rond kinderopvang!

Kinderopvang. Ouders krijgen er grijs haar van nog voor ze goed en wel een baby op de wereld hebben gezet. De Vrouwenraad bevraagt (toekomstige) kinderopvanggebruikers naar hun ervaringen. Doe mee! Kinderopvang is al geruime tijd een hot item. Wachtlijsten zijn eindeloos en dure privé-initiatieven zijn niet voor iedereen toegankelijk. Nochtans is kwaliteitsvolle, bereikbare en betaalbare […]

Wij lusten dit besparingsmenu niet!

De Ladies in Red (ABVV, FOS, VIVA-SVV en zij-kant) komen naar aanleiding van de Nationale vrouwendag in actie tegen de besparingen van de Vlaamse en federale regering. Deze treffen vrouwen bijzonder hard en vergroten de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De Vrouwendag van 11 november 2014 stond in het teken van vrouwen in armoede. Uit […]

zij-verhalen: Elise Plasky

Wist je dat Elise Plasky al in 1910 pleitte voor het recht op toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang voor arbeiderskinderen? Elisabeth Van de Vyvere (1865-1944), gehuwd met de landschapsschilder Eugène Plasky, was de eerste vrouwelijke arbeidsinspecteur van België. Haar leven lang zal ze strijden voor de emancipatie van de arbeidersvrouwen. Ze is in die periode een […]

Ouderschapsverlof overtuigt steeds meer vaders

Steeds meer ouders doen een beroep op ouderschapsverlof, zo blijkt uit cijfers van de federale minister van Werk Monica de Coninck. Opvallend is de sterke stijging bij de vaders: waren in 2007 nog slechts 6.964 vaders in ouderschapsverlof, dan was die groep in 2011 al verdubbeld tot 14.454. Alles samen namen in 2011 meer dan […]

Elk kind krijgt recht op kinderopvang

Vanmorgen keurde de Vlaamse Regering het decreet kinderopvang definitief goed.  De sp.a ministers in de Vlaamse Regering – Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Pascal Smet – hebben ervoor geijverd dat het recht op kinderopvang, alsook een groeipad voor de  uitbreiding van het kinderopvangaanbod, is opgenomen in het decreet. Binnen het beschikbare aanbod aan […]