Limburgse vrouwen ondernemen samen

  Maandag 9 december verwelkomden zij-kant en Joke Quintens een vijftigtal ondernemende vrouwen voor een inspirerende netwerkavond in C-Mine, Genk. Onze laagdrempelige formule met een speeddate met experts bleek weer aan te slaan. Vlaams parlementslid en schepen in Genk Joke Quintens bracht in haar welkomstwoord ‘samen ondernemen’ onder de aandacht. “’Samen ondernemen’ maakt sterker. Elkaar […]

Limburgse vrouwen ondernemen

Onze eerste succesvolle avond voor ondernemende vrouwen krijgt een vervolg. Vlaams parlementslid Joke Quintens nodigt op maandag 9 december Limburgse onderneemsters uit in haar thuisstad Genk. Onder het motto ‘Samen sterker’ wil ze de uitwisseling tussen ervaren en minder ervaren onderneemsters stimuleren. Zij krijgen de gelegenheid elkaar te inspireren en te netwerken. Maak zo kennis […]

Genderplan voor universiteiten

  Goed nieuws: de universiteit Gent krijgt haar eerste vrouwelijke rector, Anne De Paepe. Toch is slechts één op de vijf professoren in Vlaanderen een vrouw. Tegen deze ontluisterende cijfers over de vrouwelijke vertegenwoordiging in de academische wereld onderneemt minister Ingrid Lieten actie. De cijfers bevestigen de scheeftrekking tussen vrouwen en mannen in de zes Vlaamse universiteiten. […]

Kennisplatform ‘Actieve inclusie van vrouwen van buitenlandse herkomst’

Het Vlaams Armoedesteunpunt VLAS nodigt je op 7 juni 2012 uit op het kennisplatform ‘Actieve inclusie van vrouwen van buitenlandse herkomst’. Bedoeling is aan de hand van de verschillende meningen en ervaringen van praktijkwerkers, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden o.a. te achterhalen hoe armoede bij vrouwen van buitenlandse herkomst aangepakt kan worden en hoe we […]

Oproep aan slachtoffers van ongewenste intimiteiten

Naar aanleiding van de recente onthullingen van verschillende gevallen van seksuele intimidatie op de werkvloer, en in het bijzonder in de media, roept Vlaams minister van Media Ingrid Lieten slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op met hun verhaal naar buiten te komen. De minister vraagt de media in het algemeen en de VRT in het […]

Hoe vrouwvriendelijk is CD&V?

Dat de ‘V’ in CD&V niet voor ‘vrouw’ staat, is andermaal duidelijk geworden. Nadat voorzitter Wouter Beke koos voor een CD&V-mannenclub in de federale regering, maakte ook Vlaams Parlementslid Veli Yüksel gisteren een uitschuiver van formaat. Uit een onderzoek van Universiteit Antwerpen en K.U. Leuven naar de man-vrouw verhouding in de Vlaamse tv-journaals, bleek recent […]

Elk kind krijgt recht op kinderopvang

Vanmorgen keurde de Vlaamse Regering het decreet kinderopvang definitief goed.  De sp.a ministers in de Vlaamse Regering – Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Pascal Smet – hebben ervoor geijverd dat het recht op kinderopvang, alsook een groeipad voor de  uitbreiding van het kinderopvangaanbod, is opgenomen in het decreet. Binnen het beschikbare aanbod aan […]