Deeltijds werk leidt tot meer stress en minder vrije tijd

Deeltijds werken levert vrouwen geen beter evenwicht op tussen werk en gezin. Integendeel, vrouwen die deeltijds werken ervaren meer tijdsdruk dan vrouwen met een fulltime job. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksgroep TOR (VUB) in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het feit dat vrouwen nog steeds instaan […]

Zorg dat gendergelijkheid op Europese agenda blijft staan

De Europese Commissie stelde afgelopen maand haar rapport over de vooruitgang van de gendergelijkheid binnen de EU in 2013 voor. Dit rapport schetst de evolutie binnen de zes prioriteiten uit haar ‘Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 2010-15’. zij-kant voert al jaren campagne rond een aantal van die punten, zoals gelijke economische onafhankelijkheid, gelijk […]

Modelondernemingen stimuleren gelijkheid v/m

Sinds 2006 verzamelt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen goede praktijken binnen bedrijven die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen. Deze databank werd vandaag vernieuwd met recente voorbeelden. Vrouwen hebben nog een aardige weg op de arbeidsmarkt af te leggen vooraleer we van gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen spreken. Ze […]

Conservatieven stemmen Europees rapport over gelijkheid v/m weg

Elk jaar stelt het Europees Parlement een jaarverslag over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie op. Het rapport voor 2012 werd gisteren echter weggestemd door een conservatieve meerderheid binnen het Parlement. Onder andere de Vlaamse partijen CD&V, N-VA, LDD en Vlaams Belang stemden tegen. Wat vormde dan het struikelblok voor een […]

Vier gelijkheid met curieus en zij-kant

curieus organiseert op 5 en 6 december samen met sp.a het wervelende Festival van de Gelijkheid. Twee dagen lang worden diversiteit en gelijkheid in de Gentse Vooruit gevierd met een zeer gevarieerd programma. Je krijgt o.a. de kans te speeddaten met Daniel Termont of kennis te maken met literaire toppers als Peter Verhelst, Celia Ledoux […]

Economische ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verdwijnen slechts langzaam

De Wereldbank bestudeerde de afgelopen twee jaar de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt samen met hun globale juridische positie. Ze publiceerde de resultaten hiervan recent in ‘Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality’. Het positieve nieuws? De afgelopen 50 jaar kregen meer en meer vrouwen toegang tot publieke diensten […]

European Gender Equality Index

Het Europese Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) publiceerde haar allereerste Gendergelijkheidsindex. Deze index is de eerste die gelijkheid vanuit een genderinvalshoek in de Europese Unie als geheel en in de verschillende lidstaten in beeld brengt. Omdat de definiëring van gendergelijkheid een drempel was gaat de index uit van de volgende definitie: “vrouwen en mannen hebben een […]

Persbericht Campagne Happy Mother’s Name

Opdat moeders ook het recht krijgen om hun naam door te geven aan hun kinderen Vandaag draagt een kind verplicht de naam van de vader. Het Belgisch naamrecht dateert uit 1794. Onze politieke wereld doet er reeds 25 jaar over om de oubollige wet te actualiseren. De campagne Happy Mother’s Day dringt aan op een […]

De naam van mama of papa? Of van allebei?

Kinderen krijgen in België bij hun geboorte nog steeds de familienaam van de vader mee. Dat is niet alleen traditie, het is ook vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vraagt nu de aanpassing van die regel, om zo te komen tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. […]

TOGETHER: de beweging voor een nieuwe samenleving

Een nieuwe samenleving, meer gelijkheid, een stop aan onrecht, een hernieuwde solidariteit… het zijn dromen die vele mensen delen. De nieuwe beweging TOGETHER wil zoveel mogelijk mensen samenbrengen rond deze basiswaarden en hen een stem geven. Het eerste evenement van deze beweging gaat door op 20 december, van 19u tot 22u30, in de AB in […]