Onze voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid

In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen formuleert zij-kant acht voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid. Een genderbeleid in elke gemeente Het gemeentelijke beleid staat het dichtst bij de inwoners. Daarom is het ook de ideale plaats om een gelijkekansenbeleid te voeren. Elke stad en gemeente moet een schepen van gelijke kansen hebben, vindt zij-kant. Dat is […]

Modelondernemingen stimuleren gelijkheid v/m

Sinds 2006 verzamelt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen goede praktijken binnen bedrijven die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen. Deze databank werd vandaag vernieuwd met recente voorbeelden. Vrouwen hebben nog een aardige weg op de arbeidsmarkt af te leggen vooraleer we van gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen spreken. Ze […]

Di Rupo I en het gelijkekansenbeleid

Na 536 dagen is er in ons land eindelijk een nieuw regeerakkoord. Daarin staan de plannen van de regering Di Rupo I voor de komende regeerperiode. In het langverwachte akkoord vinden we gelukkig ook heel wat plannen terug rond gelijkekansenbeleid. Zo belooft de nieuwe regering werk te maken van het wegwerken van de loonkloof en […]

Opinie: Vrouwelijke steun voor Mannendag

Zoals een Vrouwendag nodig blijft, is ook een Mannendag van doen, vindt Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant. Tot het moment dat élke dag zowel mannen- als vrouwendag is. Ik heb er al zo’n 20 Vrouwendagen opzitten, elk jaar op 11 november. Ook op de Internationale Vrouwendag van 8 maart ben ik telkens van de […]