Zwangere vrouwen worden niet meer ‘bestraft’ als ze ziek worden

Goed nieuws: de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn het erover eens dat zwangere vrouwen die arbeidsongeschikt raken (door ziekte of ongeval) in de laatste weken voor hun bevalling, die dagen niet meer mogen verliezen als moederschapsverlof. Dat stellen ze voor in een advies. Ze willen een effectieve opname mogelijk maken van de […]

Persbericht Campagne Happy Mother’s Name

Opdat moeders ook het recht krijgen om hun naam door te geven aan hun kinderen Vandaag draagt een kind verplicht de naam van de vader. Het Belgisch naamrecht dateert uit 1794. Onze politieke wereld doet er reeds 25 jaar over om de oubollige wet te actualiseren. De campagne Happy Mother’s Day dringt aan op een […]

De naam van mama of papa? Of van allebei?

Kinderen krijgen in België bij hun geboorte nog steeds de familienaam van de vader mee. Dat is niet alleen traditie, het is ook vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vraagt nu de aanpassing van die regel, om zo te komen tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. […]