2 jaar regering-Michel: ons bruto nationaal geluk staat op het spel

Vera Claes (nationaal secretaris zij-kant) en Miranda Ulens (federaal secretaris ABVV) blikken in M@gMetal, het e-magazine van ABVV-Metaal, samen terug op twee jaar regering-Michel. Vooral het vrouwonvriendelijke beleid levert de federale regering een grote buis op. De rechtse maatregelen in de begroting van 2017 voorspellen niet veel beterschap.   Regering-Michel zit nu twee jaar in het […]

Wij lusten dit besparingsmenu niet!

De Ladies in Red (ABVV, FOS, VIVA-SVV en zij-kant) komen naar aanleiding van de Nationale vrouwendag in actie tegen de besparingen van de Vlaamse en federale regering. Deze treffen vrouwen bijzonder hard en vergroten de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De Vrouwendag van 11 november 2014 stond in het teken van vrouwen in armoede. Uit […]

Dit is niet onze regering!

Slechts drie vrouwelijke ministers en één staatssecretaris in de nieuwe regering, dat is ronduit beschamend, vindt zij-kant. De legitimiteit van de nieuwe federale regering was al niet groot, maar nu de namen bekend zijn, blijkt dat met de helft van onze bevolking zelfs geen rekening is gehouden. Vrouwen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ongehoord en niet meer […]

Stem op 25 mei vrouw!

De ‘Moeder aller verkiezingen’ komt er op 25 mei aan. Betekent ze ook een stap vooruit voor vrouwelijke politici? Politica’s hebben op Europees, federaal en Vlaams niveau al een aardige weg afgelegd. Toch kennen we nog steeds geen evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek: 36% van de Europese parlementsleden is een vrouw; […]

Het regeerakkoord door een genderbril

Er is al heel wat geschreven over het regeerakkoord van Di Rupo I: de oorzaken en gevolgen, de voor- en nadelen… Maar misschien moeten we het ook even hebben over de impact van die hervormingen op vrouwen. Werkloosheidsuitkeringen De regering kiest voor een stopzetting van de wachtuitkeringen en een daling van de uitkeringen voor langdurig […]

Di Rupo I met slechts 6 vrouwen

De kogel is door de kerk: we weten eindelijk wie de komende beleidsperiode ons land zal leiden. De nieuwe regering Di Rupo I telt 13 ministers en 6 staatssecretarissen uit 6 verschillende partijen. Daaronder vinden we slechts 6 vrouwen, tegenover een tweederde meerderheid van mannen. sp.a stuurt Monica De Coninck, nieuwkomer op het federale niveau […]