Onenigheid over dubbele naam? In alfabetische volgorde

Baby’s van wie de ouders het niet eens raken over de dubbele familienaam, kregen automatisch de naam van de vader. Daar komt nu verandering in: vanaf begin volgend jaar krijgt het kind bij onenigheid de dubbele familienaam volgens alfabet. zij-kant juicht deze genderneutrale maatregel toe. Tot voor kort waren enkel vaders in staat om hun […]

Familienaam moeder botst op traditie

4.656 Belgische kinderen hebben het afgelopen jaar een nieuwe familienaam gekregen. Dat is 0,2 procent van alle Belgische minderjarigen. Ook weinig pasgeboren baby’s krijgen de dubbele familienaam (4,7 procent), bovendien komt de naam van de moeder zelden eerst. Sinds 1 juni 2014 mogen ook vrouwen hun naam doorgeven aan hun pasgeboren baby. Hiermee werd een […]

Familienaam van de moeder: de deadline nadert!

Op 1 juni 2014 werd een grote symbolische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen rechtgezet: het overdragen van de achternaam is geen exclusief voorrecht voor mannen meer. Voortaan mogen ook moeders hun familienaam doorgeven. Tot 31 mei 2015 kunnen ouders van (minderjarige) kinderen die vóór 1 juni 2014 werden geboren, ook nog van deze regeling gebruikmaken. […]

Keuze bij naamgeving eindelijk geregeld

Het is eindelijk een feit: ouders kunnen de familienaam van hun kinderen vrij kiezen. Het wetsontwerp dat eerder na een weinig fraaie discussie werd goedgekeurd in de Kamer, is op 24 april goedgekeurd in de Senaat, symbolisch tijdens de laatste vergadering van deze legislatuur en van de Senaat in de huidige vorm. De wet moet […]

Binnenkort vrije naamgeving kind

zij-kant pleit al een tijdje voor de vrije keuze bij de naamgeving van kinderen. Het huidige systeem, waarbij een kind van een gehuwd echtpaar steeds de naam van de man krijgt, vormt een juridische discriminatie ten opzichte van vrouwen. Het lijkt er op dat binnenkort een einde komt aan deze discriminatie. De Kamercommissie Justitie keurde […]

Opinie: In hemelsnaam

DS 22 juli Als het wetsontwerp over de naamgeving wordt goedgekeurd, zullen ook moeders in de toekomst hun naam kunnen doorgeven aan hun kinderen (DS 20 juli). Ook de dubbele naamgeving zal tot de mogelijkheden behoren. Het eerste wetsvoorstel van Luc Van den Bossche dateert al van 3 februari 1986. ‘Feminist’ Van den Bossche bepleitte […]

Einde van de discriminerende naamwetgeving

Na 25 jaar politiek getouwtrek lijkt het zover dat binnenkort ouders de achternaam van hun pasgeborene mogen kiezen: de naam van de vader, van de moeder of een combinatie van beide namen zoals in Spanje. Minister van Justitie Annemie Turtelboom neemt een initiatief dat komaf maakt met de eeuwenlange discriminatie op basis van geslacht. Ons land […]

Krijgen kinderen de familienaam van de moeder?

Kinderen van getrouwde of samenwonende ouders moeten voortaan de familienaam van de moeder kunnen krijgen. Dat stelt minister van Gelijke Kansen Joelle Milquet in haar beleidsnota. zij-kant pleit al jaren voor het wegwerken van deze discriminatie tegen vrouwen en is dus verheugd over deze intentie. We hopen dat er nu eindelijk werk van gemaakt wordt. […]