Worden seksuele en reproductieve gezondheid Europees recht?

We staan er in BelgiĆ« misschien niet meer bij stil, maar contraceptie, seksuele opvoeding en familieplanning zijn in Europa nog steeds geen evidentie. Meer zelfs, het toekennen van deze rechten op Europees niveau lokt hevige tegenreacties uit in het Europese Parlement. Op 22 oktober werd het rapport van Edite Estrela over seksuele en reproductieve rechten […]