European Gender Equality Index

Het Europese Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) publiceerde haar allereerste Gendergelijkheidsindex. Deze index is de eerste die gelijkheid vanuit een genderinvalshoek in de Europese Unie als geheel en in de verschillende lidstaten in beeld brengt. Omdat de definiëring van gendergelijkheid een drempel was gaat de index uit van de volgende definitie: “vrouwen en mannen hebben een […]