Een Vrouw, een Stem

Op donderdag 3 maart opent de tentoonstelling ‘Een Vrouw, een Stem’ in het Ontmoetingscentrum NOVA in Antwerpen, met sp.a-politica Kathleen Van Brempt als spreker. Wie zich dan niet kan vrijmaken, is van 1 tot 31 maart welkom in NOVA om zelf te ontdekken hoe vrouwen in het verleden ijverden voor hun politieke rechten.    Omdat […]