Vrouwen zijn niet bang om loonsopslag te vragen

De schroom van vrouwen om over lonen te onderhandelen wordt in de wetenschappelijke literatuur vaak naar voren geschoven om een deel van de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verklaren. Nieuw onderzoek toont aan dat vrouwen in werkelijkheid niet bang zijn om loonsverhoging te vragen. Het probleem is dat vrouwen deze opslag minder vaak krijgen […]

Het aantal meldingen over discriminatie van vrouwen en mannen blijft stijgen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt opnieuw vast dat het totale aantal meldingen aanzienlijk is toegenomen in 2017 (+34% ten opzichte van 2016). Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, vooral tegen vrouwen. Het aantal meldingen van discriminatie omwille van zwangerschap of moederschap in een professionele context is […]

Meer klachten over zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de  meldingen die het ontving in 2017 en constateerde dat het totaal aantal meldingen een grote stijging kende (+ 34% ten opzichte van 2016). Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor. Zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie In 2017 had meer […]

‘Mama blijft aan boord’ sensibiliseert over zwangerschapsdiscriminatie

Volgens een binnenkort te verschijnen studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap. 22% van de zwangere werkneemsters kreeg te maken met directe […]

Meer klachten bij het Instituut, vooral over discriminatie op het werk

Het aantal klachten over genderdiscriminatie bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen steeg in 2016 met de helft. De meeste meldingen gaan over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie op het werk. “Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor  de […]

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid. Dat blijkt uit het aantal meldingen dat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2015 ontving. De meeste meldingen gaan over werkgerelateerde discriminatie.  Het Instituut stuurt vandaag een persbericht uit met de cijfers van 2015. Vrouwen blijken nog steeds te kampen hebben met flagrante […]

zij-verhaal: Regine Beer

“Vreemdelingenhaat is niet verdwenen. We moeten erover blijven praten.” Regine Beer maakte het haar levenswerk om over haar ervaringen als slachtoffer van de Holocaust te getuigen. Zij besefte beter dan wie ook, waartoe haat, discriminatie en onverdraagzaamheid konden leiden. De moderne geschiedenis doorkruist Regines leven van bij de start. Haar familie vluchtte tijdens de Eerste […]

Aantal klachten rond discriminatie neemt toe

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde haar jaarverslag voor 2012. Daaruit blijkt dat het aantal klachten over discriminatie op basis van geslacht jaar na jaar stijgt. Stereotypes houden hardnekkig stand en zijn alomtegenwoordig. Sensibilisering werkt Het Instituut ontving in 2012 226 klachten en 139 vragen om juridische informatie, in totaal 365 […]

Happy Mother’s Name!

Op Moederdag staat alles in functie van de mama’s, ook haar naam. Happy Mother’s Day wordt daarom dit jaar omgedoopt tot Happy Mother’s Name. Deze facebookactie ondersteunt de niet-discriminerende naamgeving, waarbij beide ouders zijn vertegenwoordigd in de familienaam van het kind. Het Belgisch burgerlijk wetboek schrijft nog steeds voor dat kinderen van getrouwde of samenwonende […]

De naam van mama of papa? Of van allebei?

Kinderen krijgen in België bij hun geboorte nog steeds de familienaam van de vader mee. Dat is niet alleen traditie, het is ook vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vraagt nu de aanpassing van die regel, om zo te komen tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. […]