Het regeerakkoord door een genderbril

Er is al heel wat geschreven over het regeerakkoord van Di Rupo I: de oorzaken en gevolgen, de voor- en nadelen… Maar misschien moeten we het ook even hebben over de impact van die hervormingen op vrouwen. Werkloosheidsuitkeringen De regering kiest voor een stopzetting van de wachtuitkeringen en een daling van de uitkeringen voor langdurig […]

Di Rupo I met slechts 6 vrouwen

De kogel is door de kerk: we weten eindelijk wie de komende beleidsperiode ons land zal leiden. De nieuwe regering Di Rupo I telt 13 ministers en 6 staatssecretarissen uit 6 verschillende partijen. Daaronder vinden we slechts 6 vrouwen, tegenover een tweederde meerderheid van mannen. sp.a stuurt Monica De Coninck, nieuwkomer op het federale niveau […]

Di Rupo I en het gelijkekansenbeleid

Na 536 dagen is er in ons land eindelijk een nieuw regeerakkoord. Daarin staan de plannen van de regering Di Rupo I voor de komende regeerperiode. In het langverwachte akkoord vinden we gelukkig ook heel wat plannen terug rond gelijkekansenbeleid. Zo belooft de nieuwe regering werk te maken van het wegwerken van de loonkloof en […]