Brussels Gewest kiest voor ritssysteem vanaf 2018

Sinds enkele jaren bepalen de quotawetten in ons land dat bij verkiezingen op federaal, regionaal en lokaal niveau evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten moeten staan, en dat de eerste twee kandidaten van een verschillend geslacht moeten zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil nu nog een stap verder gaan, met een verplichting tot ritsen […]