Een stap terug voor het recht op abortus in de wereld !

Van 20 tot 22 juni verzamelden de ’groten’ van de wereld zich in Rio voor de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling met als titel Rio +20.  In hun slotverklaring hebben ze elke verwijzing naar “de reproductieve rechten van vrouwen” geschrapt. De Staten geven op die manier de boodschap dat ze aan de […]

Bescherm mee het recht op abortus

  Het ‘Platform voor het recht op abortus in Europa’ is een waakzaamheids- en actieplatform dat de verworvenheden in het kader van abortus wil beschermen. Verscheidene Belgische organisaties* bundelden hun krachten om dit platform op te richten.   Waarom het recht op abortus beschermen? 4 Europese landen verbieden abortus, in andere is abortus moeilijk toegankelijk. […]