Slechts 2 op de 10 federale topambtenaren zijn vrouwen

Slechts 2 op de 10 federale topambtenaren zijn vrouwen. Hierdoor is België een van de slechtste leerlingen in de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In 2017 telden de directiecomités van de federale overheidsdiensten (FOD’s) slechts 20% vrouwen. Op Europees niveau is dit 40%. Nochtans stelt een koninklijk besluit van 2012 dat ten minste één topambtenaar op de drie een vrouw moet zijn. Wanneer ook de andere overheidsinstellingen zoals het RIZIV of het Voedselagentschap worden meegeteld, maakten vrouwen 29% uit van de top van de totale federale overheid. Uit de studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt duidelijk dat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies in het Belgische ambtenarenapparaat, en in het bijzonder op federaal niveau.

Slechts één vrouwelijke voorzitter van een directiecomité

Het onevenwicht is structureel. Zo telde het directiecomité van de FOD Financiën in 2017 slechts 4 vrouwen tegenover 16 mannen (25%) en dat van de FOD Justitie 2 vrouwen tegenover 9 mannen (22%). Bij de FOD Volksgezondheid was er zelfs geen enkele vrouw tegenover 6 mannen (0%). Tot slot was er zowel in 2012 als in 2017 slechts één vrouw voorzitter van het directiecomité van een FOD.

Wallonië scoort best

Met zulke cijfers hinkt de top van het federale niveau achterop ten opzichte van de deelstaten. Terwijl in 2017 slechts 1 op 8 topmanagers van FOD’s een vrouw was, waren er 4 vrouwen tegenover 5 mannen in het Waals Gewest, 2 vrouwen en 5 mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2 vrouwen en 8 mannen in de Federatie Wallonië-Brussel en 2 vrouwen tegenover 9 mannen in Vlaanderen.

Strengere regels

Daarom vraagt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan de volgende federale regering om zich ertoe te verbinden om het koninklijk besluit van 2012 strikt uit te voeren en de volgende bijkomende maatregelen te treffen:
– een jaarlijkse monitoring van alle benoemingsbesluiten voor managementfuncties;
– een expliciete motiveringsplicht opleggen wanneer wordt afgeweken van genderquota.

Het Instituut beveelt verder aan om een strategisch plan gelijkheid-diversiteit aan te nemen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ambtenarenzaken en een verantwoordelijke voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan te stellen binnen de FOD Beleid en Ondersteuning. Die persoon zou dan belast worden met de opvolging van het koninklijk besluit van 2012 en het plan gelijkheid-diversiteit bij de overheid.

 De volledige studie vind je op https://igvm-iefh.belgium.be

Geplaatst in Nieuws, slider en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.