Onze voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid

people-2567915_1280In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen formuleert zij-kant acht voorstellen voor een gemeentelijk gelijkekansenbeleid.

Een genderbeleid in elke gemeente
Het gemeentelijke beleid staat het dichtst bij de inwoners. Daarom is het ook de ideale plaats om een gelijkekansenbeleid te voeren. Elke stad en gemeente moet een schepen van gelijke kansen hebben, vindt zij-kant. Dat is nu helemaal niet het geval.

Het Koninklijk Besluit dat bepaalt dat in elke overheidsdienst, dus ook op het gemeentelijke niveau, een gelijkekansenplan moet worden opgemaakt, dateert al van februari 1990. Maar ook in de afgelopen legislatuur zijn er nog steeds gemeenten die niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Een gemeentelijk gelijkekansenbeleidsplan moet daarom vanaf januari 2019 in elke gemeente realiteit worden.

Een gemeentelijk gelijkekansenbeleid is een horizontaal en geïntegreerd beleid
Werken aan gelijke kansen is een zaak van lange adem. Het beleid hierrond moet tot alle domeinen doordringen, en dus op elk niveau en elke bevoegdheid ingeschreven staan.

Een gelijkekansenambtenaar, een gelijkekansenraad en een schepen voor gelijke kansen geven dit lokale gelijkekansenbeleid vorm. Vanzelfsprekend wordt er een genderbudget voorzien voor de ontwikkeling van het gelijkekansenbeleid.

Een gendergericht gemeentelijk personeelsbeleid
De huidige Vlaamse overheid faalt in haar ambities om meer vrouwelijke ambtenaren naar hogere functies te leiden. Ook de gemeenten moeten met hun lokale personeelsbeleid meer zichtbare inspanningen doen.

zij-kant vraagt dat in gemeentelijke jury’s en examencommissies vrouwen en mannen evenredig vertegenwoordigd zijn. Het lokaal personeelsbeleid moet vrouwelijke ambtenaren extra motiveren om promotiekansen te grijpen. En ook de advertenties bij nieuwe aanwervingen moeten aantrekkelijk zijn voor vrouwen.

Veel gemeenten hebben eerder al de toelatingsvoorwaarden voor de politie- en brandweerkorpsen versoepeld opdat ook vrouwen in aanmerking zouden komen. Die inspanningen moeten verdergezet worden.

zij-kant pleit ook voor pariteit in gemeentelijke overleg- en adviesraden.

Betere en meer kinderopvang
Puzzelen en goochelen om geschikte kinderopvang te vinden zou in elke gemeente verleden tijd moeten zijn. De gemeentelijke overheid is de aangewezen instantie voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang, zowel dagopvang voor de allerkleinsten, als prettige buitenschoolse opvang voor jonge kinderen en toffe jeugd- en sportclubs voor jongeren. Ook flexibele opvang is absoluut nodig voor kinderen van ouders met onregelmatige werkuren. Een centraal gemeentelijk loket kinderopvang moet het ouders makkelijker maken om snel de gepaste kinderopvang te vinden.

zij-kant pleit ook voor lokale ‘tienerclubs’ in elke gemeente waar jongeren hun eigen vrijetijdsbesteding kunnen organiseren. In schoolvakanties moeten gemeentelijke speelpleinen en sportkampen onder begeleiding zorgen voor een ontspannen vakantiesfeer.

Bijzondere aandacht voor eenoudergezinnen
Voor eenoudergezinnen – in de meeste gevallen zijn dit alleenstaande moeders met kinderen – is het vaak moeilijk om werk en gezin te combineren. Het is daarom niet verwonderlijk dat vier op de tien alleenstaande ouders een armoederisico loopt.

zij-kant wil dat de gemeentelijke overheid meer kansen creëert voor eenoudergezinnen via aangepaste tewerkstellingsinitiatieven en sociale economieprojecten, betaalbare en nabije kinderopvang en gratis openbaar vervoer.

Ook het verenigingsleven en het lokaal cultuurbeleid kunnen partners zijn in een gemeentelijk kansenbeleid dat oog heeft voor meer kwetsbare inwoners. Armoedebestrijding is een fundamentele opdracht van elk lokaal bestuur.

Centraal meldpunt geweld
Sedert 13 maart 2012 heeft Vlaanderen een centraal meldpunt inzake geweld, 1712, waar mensen terechtkunnen die geconfronteerd worden met geweld. Wie dit nummer belt, wordt doorverwezen naar een lokale hulpverleningsinstantie. De gemeentelijke overheid kan bijdragen tot de kordate aanpak van geweld.

Politie, justitie en welzijnsorganisaties moeten op gemeentelijk niveau samenwerken om ook in de kleinste gemeenten een ketenaanpak te realiseren voorintrafamiliaal geweld. De Family Justice Centers in de centrumsteden kunnen uitgebreid worden met satelliet-centra in andere gemeenten.

Ook tegen openbaar geweld moeten gemeenten streng optreden. Elke gemeente kan in het kader van 25 november, de internationale dag tegen geweld, een sensibilisatieactie voeren rond diverse vormen van (partner)geweld.

Discriminatie aanpakken
In alle centrumsteden bestaan lokale contactpunten discriminatie, waar wie zich gediscrimineerd voelt terecht kan om melding te doen. zij-kant vraagt dat elke gemeente de nodige informatie verspreidt via haar website en andere communicatiemiddelen inzet om deze meldpunten bekend te maken.

Sociale veiligheid
De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid van haar inwoners. In de ruimtelijke ordening moet aandacht zijn voor het verminderen van onveiligheidsgevoelens. We denken dan aan voldoende straatverlichting, camera’s, veilige stopplaatsen voor openbaar vervoer, doordachte aanplantingen,…

Geplaatst in Nieuws en getagd met , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.