Noodplan tegen intrafamiliaal geweld

In coronatijden is niet alleen het virus, maar ook intrafamiliaal geweld een onzichtbaar gevaar. De Kamer heeft daarom gestemd voor een noodplan en een waarschuwingssysteem in apotheken.  

Tijdens de lockdown steeg het aantal meldingen van partnergeweld bij hulplijn 1712 met 70%. Het eigen ‘kot’ blijkt voor veel mensen allerminst de veiligste plaats. De Kamer keurde vorige week daarom twee resoluties goed om sneller te kunnen schakelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.

Noodplan

Een noodplan moet ervoor zorgen dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld beter worden beschermd en dat een klacht indienen gemakkelijker wordt.

Zo wordt gevraagd om de maatregel inzake tijdelijk huisverbod te versterken door de uithuiszetting van de geweldpleger als een prioriteit te beschouwen. De maatregel kan gekoppeld worden aan een contactverbod.

Ook is het belangrijk om de basisopleidingen voor de politie op het vlak van slachtofferopvang inzake huiselijk geweld verplicht te maken. Een proefproject zou reeds opgestart kunnen, waarbij politieteams die gespecialiseerd zijn inzake huiselijk geweld als eerste zouden worden ingeschakeld wanneer een klacht word ingediend.

Daarnaast vraagt de resolutie om de werking van het onlinemeldplatform Police-on-web uit te breiden. Normaal kan je hier enkel een klacht indienen voor diefstal, maar sinds de COVID-19-crisis kan je er tijdelijk ook terecht voor melding van bedreiging, belaging en slagen en verwondingen. Aan die dienst zou, in nauw overleg met de politiediensten, een chatfunctie kunnen worden gekoppeld. Daarvan zou in noodsituaties gebruik kunnen worden gemaakt indien de gespecialiseerde diensten voor slachtofferhulp tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Good practices moeten worden uitgebreid naar alle politiezones. Zo nemen de politiezone Brussel-Noor en de Family Justice Centers contact op met alle slachtoffers van huiselijk geweld die in de drie maanden voor de lockdown een klacht hebben ingediend én met vermoedelijke daders. Ook een samenwerking tussen de politiecommissariaten en de verenigingen die zich over de slachtoffers van intrafamiliaal geweld ontfermen moet veralgemeend worden. En de risico-taxatie-instrumenten, die het risico op geweld beoordelen, moeten worden gebruikt door alle politiezones van het land.

Aan de alarmbel trekken vraagt veel moed van slachtoffers van partnergeweld. Bovendien vergroot het de kans op nog meer geweld, als de pleger ontdekt wat er gebeurd is. Daarom wil de Kamer telecomoperatoren ervan bewust maken dat op de telefoonrekening geen enkel spoor mag worden teruggevonden van de oproepen van slachtoffers naar hulplijnen.

Ook wordt gevraagd te voorzien in meer aanspreekpunten waar de slachtoffers melding kunnen maken van het geweld waardoor zij worden getroffen, o.a. in apotheken.

Apotheek

Een tweede resolutie gaat over de invoering van een specifiek waarschuwingssysteem voor de slachtoffers van huiselijk geweld in apotheken. Er wordt gevraagd om te voorzien in passende vormingen voor de apothekers, maar ook voor de politiediensten en de magistraten, opdat de slachtoffers zo goed mogelijk worden bijgestaan en opvolging kan gegeven worden aan hun klachten.

Beleidsmakers haalden de mosterd in Spanje en Frankrijk, waar apotheken tijdens de strenge lockdown open bleven en door hun laagdrempelige werking ingeschakeld werden als meldpunt van intrafamiliaal geweld. Met het codewoord ‘Masker 19’ kunnen slachtoffers discreet aan de alarmbel trekken en weet de apotheker dat de politie ingeschakeld moet worden.

Voor de invoering van dit systeem in België is uiteraard een sensibiliseringscampagne nodig, en de nodige flankerende maatregelen opdat de veiligheid van de apotheker en het slachtoffer niet in het gedrang komt.

 

Lees de twee resoluties hier en hier.

 

 

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.