Nieuwe Vlaamse regering: Hoeveel kansen voor Gelijke Kansen v/m?

Vlaanderen heeft een nieuwe regering. Ook in Brussel, Wallonië en in de Duitstalige Gemeenschap zijn de regeerakkoorden goedgekeurd en de nieuwe ministers ingezworen. Liesbeth Homans wordt de nieuwe Vlaamse minister van Gelijke Kansen, een bevoegdheid die ze cumuleert met een uitgebreid pakket andere beleidsdomeinen. Onder de 9 Vlaamse ministers tellen we 4 vrouwen, 3 ervan zijn viceminister president. Wat betekent het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voor de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen?

Kunnen vrouwelijke topambtenaren blijven?

Het regeerakkoord belooft op het vlak van diversiteit werk te maken van “ambitieuze,maar haalbare streefcijfers tegen 2020.” Voor de vrouwen in de Vlaamse administraties betekent dit dat de streefcijfers worden opgetrokken. Het regeerakkoord heeft het over een streefcijfer van 40% voor vrouwen in het top- en het middenkader. In overweging genomen dat in de vorige legislatuur de doelstelling van 30 procent nog niet werd behaald, is dit inderdaad ambitieus. Daarbij komt dat de Vlaamse administraties flink worden afgeslankt doordat een aantal agentschappen en departementen worden samengevoegd tot nieuwe entiteiten, waardoor een aantal vrouwelijke topambtenaren dreigen af te vloeien. Het resultaat zou dus eerder negatief kunnen uitdraaien voor de vrouwelijke ambtenaren. Bij zij-kant zullen we de evolutie in ieder geval van nabij volgen.

Aandacht voor gelijke verdeling werk en zorg

Het hoofdstuk gelijke kansen v/m legt drie klemtonen. Het decreet over de bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid wordt verder uitgevoerd. De nieuwe Vlaamse  regering wil verder werk maken van een geweldloze samenleving door o.m. in te zetten op de preventie en opvang van slachtoffers van geweld. Het regeerakkoord vermeld verder de opmaak van een actieplan voor de aanpak van de loopbaan- en de loonkloof. Vrouwelijke startende ondernemers worden extra ondersteund via sensibilisatie en trajectbegeleiding. “Tevens,” zo gaat het regeerakkoord verder, “wordt een beleid uitgebouwd ter ondersteuning en gelijke verdeling van gezin, zorg, huishouden, betaalde arbeid en vrije tijd.” Alleenstaande ouders, herintreders/herintreedsters, vrouwen in armoede en vrouwen met een migratieachtergrond krijgen specifieke aandacht. Tot slot wil de Vlaamse regering via informatie en sensibilisatiecampagnes komaf maken met de stereotiepe beeldvorming rond o.m. gender.

Vage beloftes voor sociaal-cultureel werk

Cultuur, de bevoegdheid waaronder ook het sociaal-cultureel werk zijn plaats vindt, gaat naar Sven Gatz. Deze verdiende al eerder in dit beleidsdomein zijn strepen, maar koos er drie jaar geleden voor om baas te worden van de Belgische brouwers. “Het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel mag niet onderschat worden,” zo stelt het regeerakkoord. “Deze sector moet dan ook versterkt worden.” Vraag is wat deze warme voornemens concreet zullen betekenen voor de bewegingen, verenigingen en vormingsinstellingen en of de Vlaamse regering ook bereid zal zijn om de nodige middelen te voorzien.

Gender(on)evenwicht in Brussel

Ook op het Brusselse niveau is de nieuwe regering aan de slag gegaan. Bianca Debaets wordt de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Indien we de staatssecretarissen meetellen, zorgt Brussel voor een primeur, met de eerste volledig paritaire regering. Helaas zijn de drie nieuwe staatssecretarissen allemaal vrouwen en is slechts 1 van de 5 Brusselse ministers een vrouw.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.