Meer tijd voor gendergelijkheid, tijd voor meer gendergelijkheid

Inga Verhaert, voorzitter van zij-kant

Inga Verhaert, voorzitter van zij-kant

Afgelopen zaterdag vond in Brussel het partijcongres van sp.a plaats. Onder het motto “Tijd voor morgen”, stond tijd in al zijn facetten centraal. zij-kant stelde een aantal toevoegingen voor aan de resolutietekst, die allemaal werden aanvaard.

Hoe kan de maatschappij zich organiseren om de druk op onze tijd te verlichten? Dat was de hamvraag van een sp.a congres op 22 oktober. In vele gezinnen werken man en vrouw voltijds en is vrije tijd een schaars goed geworden. Er zijn ook meer eenoudergezinnen, bij wie het niet vanzelfsprekend is om job en privé te combineren. Huishouden, kinderen, ouderenzorg en een job: de tijd voor andere dingen ontbreekt vaak. Daarom stelde de ontwerptekst een time-out principe voor, waarbij mensen in de loop van hun loopbaan even gas terug zouden kunnen nemen.

Gendergelijke amendementen

zij-kant diende verschillende voorstellen in om de tekst beter te maken, die allemaal werden aangenomen. Een overzicht:

Moeders: 20 weken moederschapsverlof, 100% vergoed

Momenteel kan een vrouw 15 weken moederschapsverlof opnemen. Tijdens de eerste dertig dagen krijgt zij een uitkering van 82%, berekend op het brutoloon, nadien wordt een uitkering van 75% van het geplafonneerd brutoloon in aanmerking genomen. Het Europees parlement stemde enkele jaren geleden al een resolutie waarin ze ijveren voor een uitbreiding van de periode naar 20 weken aan 100% vergoed.

zij-kant volgt de Europarlementariërs. Wij willen het moederschapsverlof uitbreiden naar 20 weken en het uitkeringsniveau verhogen naar 100% van het loon.

Vaders: 10 dagen geboorteverlof, 100% vergoed

Vaders hebben nu slechts recht op tien dagen geboorteverlof, waarvan ze enkel de eerste drie dagen worden doorbetaald. Recente cijfers van het RIZIV, de FOD Sociale Zekerheid en de RVA tonen aan dat één op de zeven mannen die recht hebben op dit geboorteverlof, dit niet opneemt. Uit onderzoek blijkt dat dit financiële aspect voor mannen een van de grootste drempels vormt om geboorteverlof op te nemen.

Daarom wil zij-kant dat vaders én mee-ouders tijdens die hele periode 100% van hun loon krijgen. Die eis staat ook al jaren in ons Equal Pay dossier. Omdat ouderschap een gedeelde verantwoordelijkheid is, willen we de opname van het vaderschapsverlof ook verplichten. Een verplichte opname garandeert ook een gelijkwaardigere positie van moeders en vaders op de arbeidsmarkt.

Het ouderschapsverlof: het Zweeds model

Het ouderschapsverlof is momenteel een recht waarop zowel vrouwen als mannen in gelijke mate beroep kunnen doen voor elk kind jonger dan twaalf jaar, gedurende maximum vier maanden. In 2012 waren er bij de werknemers in dit thematisch verlof 75% vrouwen en 26% mannen.

Om mannen aan te moedigen meer tijd bij hun kind door te brengen en de zorg voor de kinderen beter te verdelen tussen vrouwen en mannen, wil zij-kant naar een Zweeds model evolueren: een uitgebreider ouderschapsverlof van 16 maanden, waarvan minimaal drie maanden exclusief gereserveerd zijn voor de moeder en drie maanden voor de vader of mee-ouder. Deze maanden zijn verplicht en vergoed. Over de rest van het verlof beslissen beide ouders samen. In eenoudergezinnen waar de voogdij over het kind bij de alleenstaande ouder ligt, komt het hele ouderschapsverlof die ouder toe.

Geplaatst in Nieuws, slider en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.