Marleen Temmerman wil samen met zij-kant snel normering privéklinieken

snijden_in_lijven_3In navolging van de zij-kant aanbevelingen m.b.t. plastische chirurgie in het kader van  onze projectwebsite ‘bimbos.be’ en naar aanleiding van een aantal recente incidenten in private ‘schoonheidsinstituten’ wil senator gynaecoloog Marleen Temmerman (sp.a) dat bevoegd minister Laurette Onkelinx (PS) dringend werk maakt van een wettelijk kader en normering voor privéklinieken. Zo moet in de wet worden ingeschreven dat privéklinieken zich verplicht moeten aanmelden (met strafrechtelijke sancties indien dat niet gebeurt) en moet de minister ook bevoegd worden om normen inzake hygiëne, veiligheid en personeel op te leggen.

Plastische chirurgie is een beroep dat de jongste jaren wereldwijd enorm is gepopulariseerd en gecommercialiseerd. Ook in België is dat het geval: er bestaat echter in ons land geen regelgeving, zodat elke arts esthetische behandelingen mag aanbieden, ook als hij/zij geen gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd. Er komen dan ook hoe langer hoe meer privéklinieken bij in ons land. En het gebrek aan een duidelijk wettelijk kader laat zich voelen. Het is immers niet wettelijke bepaald wie die operaties mag uitvoeren, waardoor zowel plastische chirurgen als minder gespecialiseerde artsen aan de slag gaan…De omstandigheden in sommige privéklinieken zijn echter dikwijls niet geschikt om er invasieve chirurgie te bedrijven of complicaties op te vangen, met alle gevolgen van dien.Marleen Temmerman: “Louter esthetische operaties moeten niet door de ziekteverzekering worden betaald, maar dat betekent niet dat er geen wettelijke bepalingen en strenge controle op de kwaliteit moet bestaan. Ook de plastisch chirurgen zelf zijn vragende partij voor een sluitende regelgeving zodat de mistoestanden waarmee we de voorbije weken geconfronteerd werden, verdwijnen. De patiëntenverenigingen, de mutualiteiten én de plastische chirurgen zelf spreken van ‘een gevaar voor de volksgezondheid’. Verbijsterend is dat deze privéklinieken enkel moeten voldoen aan een aantal deontologische afspraken… Natuurlijk krijg je dan cowboys.  Een paar jaar geleden heeft een berucht Belgisch ‘plastisch chirurg’ een paar van mijn partijgenoten (Kathleen Van Brempt en Magda De Meyer) gevraagd om “voor een ander hol te gaan keffen”, toen zij de bedenkelijke publiciteitspraktijken van de private schoonheidsinstellingen aan de kaak stelden. Ik zal dat doen. Dat hol is voor mij het parlement: er moet een wet inzake registratie en normering van privéklinieken komen. Ik reken er op dat de minister dat zelf doet, maar ik zal eerstdaags zelf ook een voorstel in de Senaat neerleggen.”, zegt Marleen Temmerman stellig.

Het is vijf voor twaalf vindt Temmerman. Het verbod op publiciteit dat door de sp.a jaren geleden werd bepleit moet binnenkort gestemd worden in de Kamer. Een ander voorstel dat gaat bepalen wie de chirurgische schoonheidsingrepen mag verrichten is ook op komst. Er is enkel nog een geschil over wie liposucties mag uitvoeren.. Het moeilijkste, maar tegelijk ook het dringendste is de wetswijziging om de privéklinieken normen op te leggen.

Op middellange termijn wil Temmerman ook een verregaander debat over de smalle grens tussen esthetische en reconstructieve chirurgie en de daaraan gekoppelde terugbetaling door het RIZIV. Die grens valt niet altijd duidelijk te trekken. Een juridische definitie van plastische chirurgie ontbreekt nog steeds, waardoor dramatische situaties kunnen ontstaan: bijvoorbeeld een vrouw die geen borstreconstructie terugbetaald krijgt omdat haar borsten preventief werden verwijderd omdat ze erfelijk een hoge kans op borstkanker heeft.

Temmerman wijst tenslotte in het kader van haar voorstellen inzake privéklinieken ook nog op onze recente actiewebsite over schoonheidsidealen www.bimbos.be waarin we ook al pleitten voor normen inzake cosmetische chirurgie in privéklinieken:
• een wet die bepaalt welke artsen plastische ingrepen mogen uitvoeren;
• een protocol voor plastisch chirurgen met een reeks voorwaarden waaraan bij elke plastische ingreep moet voldaan worden tegenover de patiënt: een verplicht voorafgaand psychosociaal consult, informatieplicht, een gedetailleerde kostenraming en bedenktijd;
• regels voor privéklinieken, die zich nu enkel aan deontologische voorschriften moeten houden;
• regelgeving met betrekking tot welke niet-chirurgische schoonheidsbehandelingen kunnen worden uitgevoerd door niet-artsen in schoonheidsinstituten en welke door dermatologen;
• een goede afbakening die bepaald welk soort van reclame kan of niet en voor welke ingrepen;
• een bepaling waaraan advertenties moeten voldoen en welke informatie er dient in worden opgenomen.

Meer informatie bij
• senator Marleen Temmerman: 0475/62.95.85 –
Marleen.Temmerman@UGent.be
• www.bimbos.be – Vera Claes: 0477/65.54.63 – vera.claes@zij-kant.be

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.