Internationale Equal Pay Day

Vandaag wordt voor de eerste keer een internationale Equal Pay Day georganiseerd. Volgens EPIC bedraagt de loonkloof wereldwijd 20%.

Met een virtueel event roept de Equal Pay International Coalition (EPIC) beleidsmakers en bedrijven op om werk te maken van de gelijke verloning v/m en om van de strijd tegen de loonkloof het speerpunt te maken van het herstelbeleid tijdens en na de coronacrisis.

Onder de sprekers bevinden zich Megan Rapinoe, superster van het Amerikaanse vrouwenvoetbal, BBC-journalist Samira Ahmed, en de voormalige IJslandse minister van Gelijkheid Thorsteinn Viglundsoon.

Loonkloof wereldwijd

Wereldwijd verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen. Dit komt omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in slechter betalende en ondergewaardeerde sectoren en veel vaker dan mannen deeltijds werken.

Dit deeltijds werk is voor een groot deel ingegeven door de tijd die vrouwen spenderen aan onbetaalde zorgarbeid: de opvang en opvoeding van kinderen, de zorg voor andere familieleden, de boodschappen en het huishouden. Veel vrouwen onderbreken of beëindigen zelfs hun loopbaan om deze zorgtaken op te nemen, die nog traditioneel als een vrouwenzaak worden beschouwd.

Daarnaast botsen vrouwen wereldwijd ook op glazen plafonds, krijgen ze te maken met discriminatie bij loonopslag of aanwerving en blijft seksueel grensoverschrijdend gedrag een groot probleem op de werkvloer.

In België?

Volgens nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) verdienen vrouwen in België gemiddeld 24% minder dan mannen. In de privésector loopt het verschil in brutojaarlonen zelfs op tot 28%, in de publieke sector bedraagt de loonkloof v/m 18%.

Daarom organiseerde de progressieve vrouwenbeweging zij-kant haar Equal Pay Day op 27 maart. Vrouwen moeten dit jaar immers 24%, ofwel bijna drie maanden, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Ook hier is de ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid de grootste boosdoener van de loonkloof. Zo werkt maar liefst de helft van de vrouwen deeltijds (44%), tegenover slechts één op de tien mannen (11%). Deze deeltijdwerkende vrouwen doen dat hoofdzakelijk – en veel vaker dan mannen – om zorgtaken op te nemen.

COVID-19

De coronacrisis heeft de loonkloof nog verder aangescherpt. Vrouwen maken wereldwijd twee derde uit van de mensen in de gezondheidssector, en zelfs 85% van de verpleegsters en vroedvrouwen, en 90% van de werknemers in de langdurige zorgverlening in de OESO-landen. Zij werkten dag en nacht, maar zagen het applaus vooralsnog niet verzilverd in hogere lonen.

Daarnaast zijn vrouwen oververtegenwoordigd in sectoren die zwaar zijn getroffen door de crisis (horeca, verkoop, toerisme, klantendiensten, handenarbeid…). Zij leden loonverlies, en voor velen is de toekomst van hun job hoogst onzeker. Wereldwijd gaat het om bijna 510 werknemers, of 40% van alle werkende vrouwen. In de ontwikkelingslanden behoren vrouwen ook tot de meest kwetsbare groepen in de informele economie, en hebben ze geen toegang tot een sociaal vangnet.

Tot slot droegen vrouwen de zwaarste zorglasten bij het sluiten van scholen en crèches, waardoor ze ook hun betaalde arbeid moesten terugschroeven. In België waren het merendeel van de mensen in ‘corona-ouderschapsverlof’ vrouwen.

Meer info over het EPIC-event vind je hier.

 

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.