Historiek

1885 Oprichting Socialistische Propagandaclub voor Vrouwen, onder impuls van o.m. de Gentse Emilie Claeys. In het programma staat o.m. het recht op arbeid voor vrouwen, gelijk loon voor gelijk werk en de aanpak van de discriminatie van vrouwen op politiek en zedelijk gebied.

Emilie Claeys

Emilie Claeys

1893 Protest van de Socialistische Propagandaclub voor Vrouwen over het meervoudig stemrecht; de oproep voor vrouwenstemrecht wordt aanvankelijk overgenomen door de Belgische Werkliedenpartij, maar later herzien.

1899 Eerste socialistisch feministisch congres.

1901 Oprichting van de Nationale Federatie van Socialistische Vrouwen o.l.v. Isabelle Gatti De Gamond.

1919 Vlaams Socialistisch Vrouwencongres met als actiepunten: vrouwenstemrecht, opvoeding en vorming, strijd tegen de nieuwe huishuurwet, moederschapszorgen, kinderopvoeding, schoolvoeding.

1920 Gemeentelijk stemrecht voor vrouwen.

1922 Acties voor moederschapsverzekering, politieke en sociale rechten.

1923 Organisatie van de eerste Vrouwenweek in de Arbeidershogeschool in Brussel.

Eerste vrouwenweek in de arbeidershogeschool, Ukkel. Groepsfoto met onder meer J. Stas, M. Spaak, Alice Heyman, Isabelle Blume en Alice Pels.

Eerste vrouwenweek in de arbeidershogeschool, Ukkel. Groepsfoto met onder meer J. Stas, M. Spaak, Alice Heyman, Isabelle Blume en Alice Pels.

1929 Vierde Congres der Socialistische Vrouwen: “Het kan verheugend heten, dat de Socialistische Vrouwenbeweging meer en meer de sociale actie aanneemt”. Een van de congresbesluiten is dat er in België jaarlijks een vrouwendag moet worden georganiseerd. Verder komen er ook eisen voor de economische gelijkheid van vrouwen.

1 meistoet, Gent.

1 meistoet, Gent.

1931 Oprichting Nationaal Vrouwensecretariaat o.l.v. Isabelle Blume. Uitgave van De Catechismus van de vrouw (80.000 ex.), een handboek over de rechten en eisen voor juridische gelijkheid van de vrouw.

Isabelle Blume tijdens een toespraak in 1938 (© Waro).

Isabelle Blume tijdens een toespraak in 1938 (© Waro).

1932 Socialistische Vrouwen voor Vrede: antimilitaristische acties en medeorganisator internationale anti-oorlogsdag. Wanneer de burgeroorlog in Spanje uitbreekt, organiseert de socialistische vrouwenbeweging een grootscheepse hulpactie voor kinderen van de strijdende Spaanse arbeiders door de opvang van de Spaanse kinderen bij Belgische socialistische pleeggezinnen, o.l.v. Sirène Blieck.

Jaren 30 Pleidooien voor bewust moederschap, waarbij het gebruik van anticonceptiva als middel voor geboorteregeling aangeprezen wordt. Acties voor de verkorting van de arbeidsduur voor vrouwenberoepsvorming voor meisjes en verlenging van de leerplicht tot zestien jaar, uitbreiding van alles wat het huishoudelijk werk kan verlichten (woningbouw, collectieve diensten, kinderkribbes, medewerking van mannen en jongens…).

Socialistische vrouwen (SV) en hun werk voor kinderwelzijn van Weleer, Denderleeuw. (1930)

Socialistische vrouwen (SV) en hun werk voor kinderwelzijn van Weleer, Denderleeuw. (1930)

1947 Heroprichting na de Tweede Wereldoorlog van de Socialistische Vrouwen.

1948 Algemeen stemrecht voor vrouwen.

Vrouwenbetoging in Gent op 13 juni 1949 naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, de eerste parlementsverkiezingen waar vrouwen aan deelnamen.

Vrouwenbetoging in Gent op 13 juni 1949 naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 26 juni 1949, de eerste parlementsverkiezingen waar vrouwen aan deelnamen.

1954 Gent: oprichting lokale Federatie van Socialistische Vrouwengroepen o.l.v. Amanda Foket. Antwerpen: oprichting Vrouwenactiecomité.

Vrouwen achter de toog tijdens de tentoonstelling 'Leven en Streven der Vrouw', georganiseerd door de Federatie van Socialistische Vrouwengroepen "Groot Gent" in de Vooruit, 1952.

Vrouwen achter de toog tijdens de tentoonstelling ‘Leven en Streven der Vrouw’, georganiseerd door de Federatie van Socialistische Vrouwengroepen “Groot Gent” in de Vooruit, 1952.

1972 Het Vrouwen Overleg Komitee organiseert de eerste nationale vrouwendag op 11 november. De Socialistische Vrouwen zijn mede-organisator.

1973 Oprichting van de vzw-structuur Nationale Socialistische Vrouwenbeweging, afgekort SV, die regionaal erkend wordt door de Dienst voor Volksontwikkeling. Acties: kadervorming, studiedagen, dossiers, socio-cultureel vormingswerk, studie van de problemen van vrouw en kind.

st000086

1982 Leona Detiège wordt nationale voorzitter van SV. De organisatie profileert zich prominent rond abortus en acties voor werkgelegenheid en economische onafhankelijkheid van vrouwen.

1984 Uitbreiding van de regionale SV-groepen. Oprichting van een kwartaaltijdschrift, eisen voor een betere politieke vertegenwoordiging, uitbouw vormingsactiviteiten.

1/01/1985 Erkenning op basis van het decreet van 3 maart 1978 als vormingsinstelling: uitbreiding aanbod vormingsactiviteiten, politieke weerbaarheidstrainingen, cursuspakket over de positie van vrouwen in het beleid. Actiedag ‘Vrouwen hebben rechten’, mobilisatie grote anti-rakettenbetoging, acties tegen de intimidatie van het gerecht tegen mensen die opkomen voor abortus, nadrukkelijke eis tot wijziging abortuswetgeving.

Affiche uitgegeven in (1985) door de Socialistische Vrouwen (SV) tegen de economische crisis.

Affiche uitgegeven in (1985) door de Socialistische Vrouwen (SV) tegen de economische crisis.

Eind ‘80 Mede-initiatiefnemer van de Stem Vrouw-campagnes, grote verscheidenheid in vormingsprogramma’s.

SVF Aktiedag ' Vrouwen hebben rechten ' Antwerpen, 1986.  Fotograaf: Van De Kerckhove, Peter.

SVF Aktiedag ‘ Vrouwen hebben rechten ‘ Antwerpen, 1986.
Fotograaf: Van De Kerckhove, Peter.

1989 Organisatie nationale actiedag ‘Abortus vrij, de vrouw beslist’. November: goedkeuring abortuswetsvoorstel Lallemand-Michielsens.

Jaren ‘90 Oprichting werkgroep bio-ethiek. Acties voor maatregelen om de politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen weg te werken leiden in 1994 tot de wet Tobback-Smet. Actuele thema’s zijn o.m. individuele rechten in de sociale zekerheid, kinderopvang, de pensioenleeftijd van vrouwen, nachtarbeid, het statuut van de meewerkende echtgenoot. Uitbouw van de Socialistische Internationale Vrouwen. Organisatie van een manifestatie in het kader van 8 maart, internationale vrouwendag.

1990 Organisatie van een raad ‘Sociaal Actieplan’ met sociaal eisenpakket. Colloquium over kindermishandeling.

Affiche uitgegeven in 1992 door de Socialistische Vrouwen (SV) voor de internationale vrouwendag.

Affiche uitgegeven in 1992 door de Socialistische Vrouwen (SV) voor de internationale vrouwendag.

1995 Heroriëntering van vormingsinstelling naar dienstverlenende organisatie, afbouw van de vormingsactiviteiten, uitbouw acties, documentatiecentrum, brochures m.b.t. actuele thema’s, begeleiding andere organisaties m.b.t. vrouwenthema’s.

2000 Erkenning Diensten-decreet.

02/2000 Anne Van Lancker volgt Leona Detiège op als voorzitter van SV.

Affiche uitgegeven in 2000 door de Socialistische Vrouwen (SV) voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Affiche uitgegeven in 2000 door de Socialistische Vrouwen (SV) voor de gemeenteraadsverkiezingen.

11/2002 Heroriëntering en naamswijziging naar zij-kant, Sociaal Progressieve
Vrouwenbeweging. Uitbouw van het vrouwennetwerk Fe-mail, ontwikkeling
website en Fe-mail nieuwsbrief, gendertrainingen, scouting en mentoringprojecten voor vrouwen, samenwerking met andere vrouwenorganisaties (NVR, VOK…).

06/2004 Erkenning als sociaal-culturele beweging, gespecialiseerd in het genderthema.

03/2006 Aanpassing baseline naar ‘de progressieve vrouwenbeweging’ en nieuw logo.

Affiche naar aanleiding van de verkiezingen.

Affiche naar aanleiding van de verkiezingen.

09/2009 Inga Verhaert wordt voorzitter, Vicky Corbeels ondervoorzitter.

2011 Nieuwe beleidsperiode (2011-2015) als beweging.

2011-2015 zij-kant zet volop in op acties en campagnes. De Equal Pay Day-campagne wordt een bekende merknaam en ook de jaarlijkse sensibilisatiecampagne tegen partnergeweld neemt steeds grotere proporties aan. Daarnaast voert zij-kant een Stem Vrouw-actie in verkiezingstijd, organiseert ze info- en netwerkavonden voor ondernemende vrouwen en is het Straffe Madammen-event een vaste waarde geworden. Met het Ladies in Red-netwerk is zij-kant aanwezig op feministische initiatieven (One Billion Rising, vrouwendag, wereldvrouwenmars…). De onlinecommunicatie wordt sterk uitgebouwd, met een restyling van de website en de nieuwsbrief, en een intensief gebruik van de sociale media. Op aanvraag worden de vormingen rond schoonheidsidealen en de geschiedenis van het vrouwenstemrecht gegeven.

Beeld van de Equal Pay Day-campagne in 2012.

Beeld van de Equal Pay Day-campagne in 2012.

2015 Inga Verhaert en Vicky Corbeels worden herkozen als resp. voorzitter en ondervoorzitter.

2016 Aanvang nieuwe beleidsperiode (2016-2020) als beweging.

2016-2020 zij-kant staat bekend om haar grootschalige sensibilisatiecampagnes rond de loonkloof (Equal Pay Day, en sinds 2017 ook Unequal Pay Day) en (partner)geweld. Daarnaast organiseert de vzw elk jaar een internationale mannendag op 19 november, waarmee ze als eerste vrouwenorganisatie expliciet pleit voor een inclusief feminisme en gelijke kansen voor vrouwen én mannen. In verkiezingstijd worden Stem Vrouw-campagnes gevoerd, op de vrouwendagen is zij-kant aanwezig op feministische initiatieven en de organisatie laat haar stem horen in het maatschappelijke debat, al dan niet geflankeerd door de andere Ladies in Red (ABVV Vrouwen, FOS, VIVA-SVV). Ook organiseert zij-kant jaarlijks minstens één info- en netwerkavond voor ondernemende vrouwen. De communicatie wordt verder uitgebouwd via digitale en sociale media.

Beeld naar aanleiding van internationale mannendag 2019.

Beeld naar aanleiding van internationale mannendag 2019.

12/2019 Indienen beleidsplan 2021-2025.

04/2020 Positief preadvies zonder aandachtspunten voor het beleidsplan 2021-2025.

 

Foto’s via AMSAB.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.