Het regeerakkoord door een genderbril

Er is al heel wat geschreven over het regeerakkoord van Di Rupo I: de oorzaken en gevolgen, de voor- en nadelen… Maar misschien moeten we het ook even hebben over de impact van die hervormingen op vrouwen.

Werkloosheidsuitkeringen

De regering kiest voor een stopzetting van de wachtuitkeringen en een daling van de uitkeringen voor langdurig werklozen, tot onder de armoedegrens. Maatregelen die veel vrouwen zullen treffen, want zij zijn vaker (langdurig) werkloos.

Bovendien mogen werklozen voortaan geen jobs meer weigeren binnen een straal van 60 km van hun woonplaats, zelfs als ze niet over een eigen wagen of een vlotte verbinding met het openbaar vervoer beschikken. Dagen van meer dan 12 uur van huis: het is geen gemakkelijke opgave voor een alleenstaande moeder die opvang moet vinden voor haar kinderen. Of ken jij veel betaalbare kinderopvangmogelijkheden die na 18u nog open zijn? Tenzij ze natuurlijk deeltijds gaat werken, met alle gevolgen voor haar loon en pensioen.

Loopbaanonderbrekingen

Ook wie werkt, moet op zoek naar een goede combinatie werk-gezin. Heel wat werknemers kiezen daarom voor vormen van tijdskrediet of loopbaanvermindering. Maar ook hier zullen de regels strenger worden, en opnieuw zijn het de vrouwen – de belangrijkste zorgverstrekkers binnen het gezin – die daar de grootste slachtoffers van zullen zijn.

Brugpensioen

Dat de regels voor brugpensioen aangepast zullen worden, lijkt vooral relevant voor mannen. Brugpensioen is immers eerder een mannenzaak: zij werken langer dan vrouwen en werken vaker in bedrijven die in aanmerking komen voor dit stelsel. Bovendien hebben vrouwen het vaak moeilijker om te voldoen aan de strenge loopbaanvoorwaarden die aan het brugpensioen gekoppeld zijn. Om dat laatste te verhelpen, werd destijds in het Generatiepact beslist om specifieke niet-gewerkte periodes toch mee te tellen in de checklist voor brugpensionering. Alleen wil de regering die gelijkstellingen nu herzien, waardoor vrouwen hier mogelijk dus weer bij af zijn.

Het overlevingspensioen

En dan is er nog het overlevingspensioen, waarop de partner die ervoor koos huisvrouw of -man te worden, kon terugvallen na het overlijden van de werkende echtgeno(o)t(e). Dit pensioen zal zo goed als volledig verdwijnen. Vrouwen die destijds hun carrière opofferden om de zorg voor kinderen of ouders op zich te nemen, komen daarmee alweer in de kou te staan na het overlijden van hun partner.

Is er ook goed nieuws?

Gelukkig wel. Zo belooft de nieuwe regering werk te maken van het wegwerken van de loonkloof en het doorbreken van het glazen plafond. Minister Milquet kondigde bovendien aan werk te willen maken van de strijd tegen seksisme en partnergeweld. Minister van Werk De Coninck zal – op vraag van Europa – het ouderschapsverlof vanaf 2012 dan weer uitbreiden van 3 naar 4 maanden.

zij-kant is alvast benieuwd naar een snelle uitvoering van deze gelijkekansenintenties en is verheugd dat twee van onze speerpunten – de loonkloof en de problematiek van partnergeweld – expliciet vermeld worden in de beleidsnota van gelijke kansenminister Milquet.

Tegelijkertijd doen we een oproep aan de regering Di Rupo I om de geplande hervormingen door een genderbril te bekijken en geen bijkomende discriminaties te creëren bij de uitvoering van het regeerakkoord. We blijven zoals altijd waakzaam dat vrouwen niet extra belast worden en dat de combinatie werk-gezin niet nog meer onder druk komt te staan.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.