Geslaagde studiedag ‘vertrouwensleerlingen, conflictbemiddelaars en jeugdadviseurs in de klas’.

horen_zien_en_praten
zij-kant en viva-svv zijn, net als de sprekers, de jongeren en de deelnemers, tevreden over deze interactieve studiedag.

persbericht_-_studiedag_vertrouwensleerlingenDat deze studiedag nodig was blijkt uit onderzoek: jongeren tussen de 16 en 24 jaar zijn het vaakst slachtoffer van fysiek geweld door hun partner. Eén op de vier ongehuwde vrouwen (tot 24 jaar) heeft volgens dit onderzoek ooit geweld van haar partner ervaren. 14 tot 23% van de middelbare scholen in bv. Canada en de VS heeft ervaring met dating violence. Geweld voorkomen moet dus al op jonge leeftijd worden aangepakt. Vlaanderen staat wat preventie betreft hierbij nog in de kinderschoenen, maar er wordt aan gewerkt. De goede voorbeelden van geweldpreventie bij jongeren verdienen meer aandacht.
Daarom organiseerden de sociaal-culturele vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV een studiedag over vertrouwensleerlingen, conflictbemiddelaars en jeugdadviseurs. Deze studiedag kaderde in de campagne ‘horen, zien en praten tegen gezinsgeweld’. Experts uit binnen- en buitenland vertelden op de studiedag hoe werk gemaakt kan worden van geweldpreventie bij jongeren. Actieve workshops, goede praktijken inzake preventieprojecten en buitenlandse ervaringen wisselden elkaar af. Tijdens het persmoment kwamen vertrouwensleerlinge Paulien, conflict-bemiddelaars Lore en Lisa en enkele jeugdadviseurs vertellen hoe het project rond conflictbemiddeling loopt op hun school en waarom ze hieraan deelnemen.
 Als vrouwenbewegingen werken zij-kant en viva-svv aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Intrafamiliaal geweld is dan ook een bij uitstek emancipatorisch thema: het zijn vooral meisjes die slachtoffer zijn van partnergeweld en die een opleiding volgen tot vertrouwensleerling of jeugdadviseur. zij-kant en viva-svv willen door de organisatie van deze studiedag scholen aanmoedigen om zelf duurzame projecten rond conflictbemiddeling op te starten.  Want door meisjes en jongens samen te trainen in het constructief oplossen van problemen, leren ze gelijkwaardig omgaan met elkaar, een belangrijke buffer tegen geweld. Daarenboven beantwoorden de projecten ‘vertrouwensleerlingen’ en ‘conflictbemiddelaars’ aan de vakoverschrijdende eindtermen inzake sociale vaardigheden.  Deze studiedag genoot de steun van Vlaams Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. In zijn slotwoord onderstreepte de minister dat projecten zoals ‘vertrouwensleerlingen op school’ een belangrijke aanvulling betekenen op de leerlingenbegeleiding in de scholen. Deze projecten zijn echter niet inwisselbaar met de professionele hulpverlening. De minister benadrukte dat goed opgeleide vertrouwensleerlingen een aanspreekpunt zijn voor hun medeleerlingen en dat vertrouwensleerlingen meewerken aan een schoolcultuur waarin luisteren naar elkaar een vaste plaats krijgt.   Het volledige programma kan u nalezen op: https://www.horenzienenpraten.be/programma.htm.  

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.