Europa hekelt clichés in reclame

Het Europees Parlement keurde zopas een initiatiefrapport van Eva-Britt Svensson goed, waarin de negatieve gevolgen van marketing en reclame op de rollenpatronen van mannen en vrouwen gehekeld worden.

Onderzoek toont immers aan dat gender-stereotypen, ondanks verschillende initiatieven op nationaal of Europees niveau, wijdverbreid blijven in de media, en meer specifiek in reclame. Een recente studie van Corine Van Hellemont, van de ZORRA denktank voor rolpatronen in reclame, bevestigt deze stelling. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is de grote ondervertegenwoordiging van vrouwen in professionele arbeid in reclame (27%) in vergelijking met de werkelijkheid (43%). Op het vlak van huishoudelijke arbeid wordt de rolverdeling dan weer wel nagenoeg correct weergegeven.

"Reclame is er per definitie op gericht om de toeschouwer te beïnvloeden en dit leidt volgens het rapport tot problemen," legt zij-kant voorzitster Anne Van Lancker uit. "Bij het maken van keuzes in het leven, bijvoorbeeld op het vlak van opleiding, carrière, relaties, sociale en culturele affiniteiten, worden we gestuurd door een groot aantal factoren, waarvan sociale klasse en gender de belangrijkste zijn. Als reclame dus een fout beeld van de werkelijkheid verspreidt dan kan dit op lange termijn grote gevolgen hebben voor het leven van vele vrouwen en mannen."

De invloed van de beeldvorming is het grootste bij kinderen, omdat die al heel vroeg aanleiding kan geven tot discriminatie op grond van geslacht. Dit kan dan vervolgens zorgen voor de instandhouding van de levenslange ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en kan de bestaande genderclichés versterken.

Anne betreurt wel dat sommige voorstellen van de Commissie rechten van de vrouw er niet doorkwamen. "Zo is het bijvoorbeeld jammer dat de lidstaten uiteindelijk niet zullen aangemoedigd worden om nationale zelfreguleringsinstanties op te richten en evenmin om ethische codes en wettelijke regels op te stellen." Het idee om gender-gelijkheidsprijzen uit te reiken aan professionals uit de media-en reclamesector die het goede voorbeeld is wel door de stemming geraakt en daar is Anne dan ook zeer tevreden over.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.