Economische ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verdwijnen slechts langzaam

De Wereldbank bestudeerde de afgelopen twee jaar de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt samen met hun globale juridische positie. Ze publiceerde de resultaten hiervan recent in ‘Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality’. Het positieve nieuws? De afgelopen 50 jaar kregen meer en meer vrouwen toegang tot publieke diensten en eigendomsrechten. Meer dan de helft van de beperkingen die in 1960 bestonden, werden tegen 2010 opgeheven.

zij-kant is uiteraard blij met deze vooruitgang, maar we stellen vast dat er nog een pak werk te doen valt:

  • Bijna 90% van de 143 onderzochte landen hebben op zijn minst één wet waarbij de kansen van vrouwen inzake economische participatie beperkt worden;
  • In 15 landen kunnen mannen hun vrouw nog steeds verbieden een job uit te oefenen;
  • In 79 landen kunnen vrouwen door wettelijke beperkingen niet eender welke job uitoefenen. Zo worden vrouwen in bepaalde landen uitgesloten van het beoefenen van beroepen zoals vrachtwagenchauffeur, lasser of timmerman;
  • De voordelen die vrouwen (in tegenstelling tot mannen) in sommige landen genieten inzake betaald bevallings- en/of ouderschapsverlof (bijvoorbeeld daar waar de lengte hiervan kan oplopen tot 2 jaar), weerhouden heel wat werkgevers er van vrouwen aan te nemen in bepaalde jobs of bepaalde sectoren;
  • Slechts 8 van de 100 (voor dit aspect) onderzochte landen hebben wetten m.b.t. seksuele intimidatie in publieke plaatsen;
  • Nog steeds 25% van de landen heeft geen enkele wet die huishoudelijk geweld verbiedt;
  • In 29 landen kunnen vrouwen niet erkend worden als hoofd van het gezin in dezelfde mate als mannen dat kunnen.

In de Europese Unie ondervinden vrouwen weinig wettelijke beperkingen wat de toegang tot publieke instellingen en eigendomsrechten betreft. In de OESO-landen gingen de meeste hervormingen voor gendergelijkheid over (de uitbreiding van) ouderschapsverlof en pensioenregelingen. Jammer genoeg blijven Oost-Europese landen hun vrouwelijke werknemers wel veel beperkingen opleggen.

De Wereldbank besluit dat in te veel landen wettelijke beperkingen blijven bestaan die de kansen en levensstandaard van vrouwen onder druk zetten. Gendergelijkheid kan enkel bereikt worden als deze beperkingen weggewerkt worden.

zij-kant sluit zich hierbij aan. Het rapport toont ons ook dat we op onze hoede moeten blijven. Vrouwenrechten blijken geen eeuwig verworven rechten te zijn. In enkele landen gingen de vrouwenrechten er sinds 1960 op achteruit. Zo haalde Jemen in 1994 en recent Egypte het principe van gelijke rechten voor vrouwen en mannen uit de Grondwet. Na de Revolutie van 1979 konden Iraanse mannen hun vrouwen weer verbieden te gaan werken.

We zijn er bovendien van overtuigd dat ondanks het feit dat er in België nauwelijks wettelijke verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan, extra maatregelen nodig zijn om volledige gelijkheid te creëren. We kennen nog steeds een genderloonkloof van 22%, vrouwen en mannen worden in het politieke en economische leven niet op een evenwichtige manier vertegenwoordigd en de aanpak van huiselijk en seksueel geweld door Justitie laat nog steeds te wensen over.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.