teacher

De juf is heer en meester

teacherMaar liefst 98% van de afgestudeerde kleuterleerkrachten was vorig jaar een vrouw. Bij de middelbareschoolleerkrachten to be was dat nog maar 57%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. Onderwijs blijft dus een vrouwenbastion, maar hoe hoger het niveau, hoe minder talrijk de juffen.

De genderkloof in de lerarenopleidingen is hallucinant. Aan de hogescholen en universiteiten startten in 2015 maar liefst 95% vrouwen met de opleiding tot kleuterjuf tegenover een povere 5% mannen. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 waarbij 96% van de starters vrouwen waren.

Starten is echter niet hetzelfde als eindigen. Waar er in het schooljaar 2015-2016 nog 1919 studenten startten, studeerden er slechts 1048 af. Bij deze gediplomeerden is de genderkloof nog breder, met maar liefst 98% kleuterjuffen en slechts 2% (!) meesters.

Lagere school

Bij de starters van een opleiding tot leerkracht lagere school telden we vorig jaar 76% vrouwen en 24% mannen, een kleine verbetering ten opzichte van 2011-2012 (81% vrouwen en 19% mannen). Maar bij het aantal afgestudeerden slonk het aandeel mannen opnieuw sterk met 88% juffen en 12% meesters.

Middelbare school

Heel andere cijfers zien we bij de middelbareschoolleerkrachten in spe. Bij de starters waren vrouwen zelfs in de minderheid in het schooljaar 2015-2016 (47% vrouwen t.o.v. 53% mannen), dit was ook al het geval vier jaar eerder (49% vrouwen t.o.v. 51% mannen). Toch lijken de mannen het minder lang vol te houden op de schoolbanken, want ze verloren hun overwicht bij het aantal afgestudeerden. Net als in het kleuter- en lager onderwijs waren ook hier de vrouwen in de meerderheid met 57%.

Vrouwenkwestie

Het Vlaamse lerarenkorps blijkt duidelijk nog een vrouwenbastion. Het is jammer dat mannen de weg naar dit beroep niet lijken te vinden. Op deze manier wordt immers het genderstereotiepe beeld bevestigd dat alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft, een vrouwenkwestie is. Meesters kunnen echter zorgen voor mannelijke rolmodellen in de klas en dit traditionele rolpatroon ontkrachten.

Mannen willen prestige

Een andere vaststelling is dat het aantal vrouwen daalt naarmate het onderwijsniveau stijgt. Waar de kleuterjuffen nog de absolute meerderheid van de afgestudeerden uitmaken, zijn de middelbareschooljuffen met iets meer dan de helft. Hoe hoger het niveau, hoe aantrekkelijker het beroep van leerkracht dus wordt voor mannen. Dit bevestigt de algemene tendens dat aan typische vrouwenberoepen in het algemeen minder waarde (ook economisch!) wordt toegekend dan aan mannenberoepen.

Geplaatst in Nieuws, slider.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>