Cherchez la femme in Brussel

Wil je de vrouwelijke kant van Brussel eens ontdekken? Vanaf vandaag kan je hiervoor terecht op de nieuwe website van RoSa:  ‘Cityt(r)ips Brussel’. De website, die gedeeltelijk gebaseerd is op de RoSa-uitgave Cherchez la femme, neemt je mee op een virtuele wandeling langsheen de vrouwelijke geschiedenis van Brussel. Treed in de voetsporen van beroemde Brusselse […]

Geen seksediscriminatie bij verzekeringen

Zowel in de Kamer als in de Senaat werden wetsvoorstellen ingediend die er toe strekken een discriminatie op grond van geslacht toe te laten in verzekering. VIVA-SVV, zij-kant en de ABVV vakbondsvrouwen dulden net zoals de Vrouwenraad geen seksediscriminatie bij de berekening van verzekeringspremies. Daarom vragen wij de parlementsleden om deze wetsvoorstellen niet goed te […]

Discreet bevallen dringend hoog op politieke agenda

Tot op vandaag is het in België enkel mogelijk om officieel te bevallen. Dit betekent dat de identiteit van de moeder verplicht moet worden vermeld op de geboorteakte van het kind. Deze regeling strookt echter niet met de reële noden, getuige daarvan de recente situaties waarbij kinderen te vondeling werden gelegd, al dan niet met […]

Thematafel ‘Als de liefde toeslaat’ Vlaams-Brabant

zij-kant, VIVA-SVV, de provinciale cel Gelijke Kansen Vlaams-Brabant en gedeputeerde voor Gelijke Kansen Karin Jiroflée nodigen u van harte uit op deze boeiende thematafel: een must voor wie professioneel met het thema huiselijk geweld te maken krijgt en voor al wie begaan is met het probleem van geweld binnen het gezin. 1 op 7 vrouwen […]

Marcel is tegen geweld, jij ook?

Over de hele wereld dragen mannen vanaf 25 november, de internationale dag voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen, gedurende twee weken een wit lint. Door het dragen van dit symbolische witte lintje kom je als man op tegen geweld op vrouwen. Zo laat je zien dat je je verzet tegen geweld dat vrouwen wordt […]

“Dames van stand” aan het woord bij deBuren!

Hoe denken de beslissers van toen over de politiek van nu? Die vraag wordt op 4 december voorgelegd aan ‘Krasse Knarren’ Hedy d’Ancona en Leona Detiège, ere-voorzitster van zij-kant.  Het  Vlaams-Nederlands Huis – deBuren ontvangt hen voor een inspirerend gesprek over feminisme en politiek in Vlaanderen en Nederland toen en nu. Het beloofd een inspirerend […]

“Vrouwen solidariteit: van de staking van FN Herstal tot vandaag” feministes vertellen

Ter gelegenheid van het verschijnen van de biografie “Éliane Vogel-Polsky, een vrouw met overtuiging” nodigen de Vrouwencommissie van het ABVV-Brussel, de ABVV-Vrouwen u op 4 december uit voor een  boeiende ontmoetingsavond met feministes Éliane Vogel-Polsky en  Marina Hoornaert. Voor Éliane Vogel-Polsky betekent de staking van FN Herstal in 1966 het beginpunt van haar feministisch engagement. […]

“Goesting en genot” in Leuven

zij-kant organiseert i.s.m. curieus Vlaams-Brabant en het cc Oratoriënhof Leuven op donderdag 29 november 2007 een gespreksavond met auteur Diane De Keyzer over haar boek “De schaamte en de schrik. Goesting en genot.” Diane De Keyzer is een rasvertelster. Met boeken zoals “Madame est servie”, “De keuken van meesters en meiden” en “Met madame aan zee” […]