Borsten

Bestaat de zogenaamd perfecte boezem? Hoe denken zij en hij over borsten? Dragen jij of je partner de juiste beha? Auteur Saskia Reusens geeft een antwoord op deze vragen in haar pas verschenen boek ‘Borsten’. Ze laat vrouwen praten over hun borsten en bewijst in woord en beeld dat de realiteit veraf staat van de […]

Discriminatie tussen vrouwen en mannen bij levensverzekeringen

Het parlement besliste onlangs dat verzekeraars onderscheid mogen blijven maken tussen vrouwen en  mannen bij levensverzekeringen. De Senaat keurde daartoe op 21 december 2007 een uitzonderingsmaatregel goed. Volgens een Europese richtlijn geldt een gelijke behandeling tussen en vrouwen en mannen  voor verzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen mogen bij het bepalen van hun premies geen verschil meer maken tussen […]

In de schoot geworpen

Het boek en de tentoonstelling ‘In de schoot geworpen’ geeft een stem aan 11 vrouwen uit Djuma, een project rond ontmoeting en emancipatie in De Sloep.  11 vrouwen met een eigen verhaal, achtergrond en levensloop die hen heeft gevormd, met een eigen kijk op zichzelf en hun omgeving.  De vrouwen die aan het woord komen […]

Straffe madammen voor de lens graag

Een ferme madam in het vizier? Leg haar vast op je gevoelige plaat en doe mee met de internationale fotografiewedstrijd ‘Straffe Madammen’. Een initiatief van Linx+ in samenwerking met het Fotomuseum, het Dienstenhuis, VIVA-SVV, Snoecks, De Morgen, het Centrum voor Beeldexpressie en zij-kant. Deze jaarlijkse fotowedstrijd wordt in 2008 opgehangen aan 60 jaar vrouwenstemrecht. Vrouwen […]

Cherchez la femme in Brussel

Wil je de vrouwelijke kant van Brussel eens ontdekken? Vanaf vandaag kan je hiervoor terecht op de nieuwe website van RoSa:  ‘Cityt(r)ips Brussel’. De website, die gedeeltelijk gebaseerd is op de RoSa-uitgave Cherchez la femme, neemt je mee op een virtuele wandeling langsheen de vrouwelijke geschiedenis van Brussel. Treed in de voetsporen van beroemde Brusselse […]

Geen seksediscriminatie bij verzekeringen

Zowel in de Kamer als in de Senaat werden wetsvoorstellen ingediend die er toe strekken een discriminatie op grond van geslacht toe te laten in verzekering. VIVA-SVV, zij-kant en de ABVV vakbondsvrouwen dulden net zoals de Vrouwenraad geen seksediscriminatie bij de berekening van verzekeringspremies. Daarom vragen wij de parlementsleden om deze wetsvoorstellen niet goed te […]

Discreet bevallen dringend hoog op politieke agenda

Tot op vandaag is het in België enkel mogelijk om officieel te bevallen. Dit betekent dat de identiteit van de moeder verplicht moet worden vermeld op de geboorteakte van het kind. Deze regeling strookt echter niet met de reële noden, getuige daarvan de recente situaties waarbij kinderen te vondeling werden gelegd, al dan niet met […]

Thematafel ‘Als de liefde toeslaat’ Vlaams-Brabant

zij-kant, VIVA-SVV, de provinciale cel Gelijke Kansen Vlaams-Brabant en gedeputeerde voor Gelijke Kansen Karin Jiroflée nodigen u van harte uit op deze boeiende thematafel: een must voor wie professioneel met het thema huiselijk geweld te maken krijgt en voor al wie begaan is met het probleem van geweld binnen het gezin. 1 op 7 vrouwen […]